Configurați dispozitivul cu Android

Transmiterea de încredere a comenzilor către aplicația RePOS necesită o configurare suplimentară Android. Pașii de rezolvare a problemelor vor fi diferiți în funcție de modelul de telefon și sistemul de operare.

 1. Rezolvarea problemelor de bază
 2. Setările depind de sistemul de operare
 3. Setările depinde de modelul telefonului
 4. Alte setări

Rezolvarea problemelor de bază

 1. Confirmați că telefonul dvs. este conectat la Internet.
 2. Telefonul dvs. nu este în modul avion. Setări sistem Android > Rețea și Internet > activați sau dezactivați modul avion.
 3. Ați activat serviciile de transmitere a datelor.
 4. Dacă utilizați o rețea Wi-Fi de universitate sau de companie cu restricții de firewall, contactați administratorul de rețea.
 5. Verificați dacă furnizorul dvs. de internet permite conexiuni WebSocket.
 6. Asigurați-vă că VPN-ul sau alte aplicații nu restricționează conexiunea la internet a Restaumatic RePOS.
 7. Actualizați aplicația la cea mai recentă versiune de Restaumatic RePOS pentru Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.restaumatic.ros).
 8. Actualizați aplicația Servicii Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gms) on your phone.
 9. Actualizați sistemul de operare Android la cea mai recentă versiune disponibilă pentru dispozitiv.
 10. Confirmați că data și ora de pe telefon sunt setate corect pentru fusul dvs. orar. Comparați cu timpul stabilit de https://www.time.gov/ or https://time.is/.
 11. Verificați dacă notificarea apare în bara de notificări a sistemului dvs. Android.
 12. Verificați dacă ați activat notificările pe telefon.
  1. Setări sistem Android > Aplicații (apoi Gestionarea aplicațiilor pentru unii utilizatori)> Restaumatic RePOS > bifați Afișați notificările.
  2. Setările aplicației Restaumatic RePOS > Notificări > Activați notificările.
 13. Verificați dacă aveți spațiu liber în memoria internă, nu pe cardul SD. Puteți elibera spațiu ștergând aplicațiile care nu se află pe cardul SD.
 14. Confirmați că WiFi sau serviciile > Setări > Wi-Fi > Avansate > Păstrați-vă conexiunea WiFi în timpul modului de repaus.

Setările depind de sistemul de operare

 1. Dezactivați optimizarea WiFi. Setări sistem Android > Wi-Fi > Meniu > Avansat > debifați Optimizare Wi-Fi.
 2. Activați serviciile de transmisie de date în fundal. Setări sistem Android > Utilizare date > Meniu/Mai mult > Sincronizare automată a datelor > OK, pentru a confirma sincronizarea automată a datelor.

 1. Confirmați că notificările pentru Restaumatic RePOS sunt activate.
 2. Setări sistem Android > Sunete și notificări > Aplicații/Notificări aplicații > Restaumatic RePOS > Confirmați că blocarea este dezactivată.

Confirmați că aplicația Restaumatic RePOS este activată să funcționeze atunci când modul „Nu deranja” este activat.

 • Setări sistem Android > Sunete și notificări > Aplicații / Notificări aplicații > Restaumatic RePOS > activați Setați ca prioritate.

Activați datele de fundal.

 1. Setările sistemului Android > Utilizarea datelor > Servicii de transmitere a datelor > Restaumatic RePOS > Date de fundal > activați utilizarea nelimitată a datelor.
 2. Setările sistemului Android > Utilizarea datelor > Meniu > asigurați-vă că Restaumatic RePOS poate funcționa dacă este bifat „Restricționați datele aplicației de fundal”.

 1. Asigurați-vă că aveți toate drepturile acordate Restaumatic RePOS.
 2. Setări sistem Android > Aplicații și notificări (opțiunea poate fi diferită în funcție de dispozitiv) > Restaumatic RePOS > Permisiuni aplicație (opțiunea poate fi diferită în funcție de dispozitiv) > activați permisiunile.

Confirmați că aplicația Restaumatic RePOS este activată să funcționeze atunci când modul „Nu deranja” este activat.

 • Setări sistem Android > Sunet > Nu deranja > Dezactivat.

Verificați dacă aplicația Restaumatic RePOS este exclusă de la optimizarea bateriei.

 1. Pictograma Setări avansate > Optimizare baterie > selectați „Toate aplicațiile” > Restaumatic RePOS > selectați „Nu optimizați”. > Terminat > Reporniți telefonul.
 2. Setări sistem Android > Aplicații > pictograma setări avansate > Acces special > Optimizare baterie > selectați „Toate aplicațiile” > Restaumatic RePOS > selectați „Nu optimizați”.
 3. Setări sistem Android > Baterie > MENU > Optimizare baterie > selectați „Toate aplicațiile” > Restaumatic RePOS > selectați „Nu optimizați”.
 4. Setările sistemului Android > Aplicații > pictograma setări avansate > Ignorați optimizarea > selectați „Toate aplicațiile” > Restaumatic RePOS > selectați „Permite”.

Activați datele de fundal.

 • Setările sistemului Android > Utilizarea datelor > Servicii de transmitere a datelor > Restaumatic RePOS > Date de fundal > activați utilizarea nelimitată a datelor.

 1. Urmați pașii din secțiunea Android 6 de mai sus.
 2. Activați datele de fundal.
 3. Setările sistemului Android > Utilizarea datelor > Salvarea datelor > dacă economizorul de date este dezactivat, opriți-vă aici. Dacă este activat, accesați opțiunea Utilizare nelimitată a datelor > activați Restaumatic RePOS.

 1. Urmați pașii din secțiunea Android 6 de mai sus.
 2. Activați Restaumatic RePOS în fundal.
 3. Setările sistemului Android > Aplicații > Informații despre aplicație > atingeți aplicația noastră > Baterie > activați opțiunea „Funcționare în fundal”.
 4. Setările sistemului Android > Utilizarea datelor > Salvarea datelor > dacă economizorul de date este dezactivat, opriți-vă aici. Dacă este activat, accesați opțiunea Utilizare nelimitată a datelor > activați Restaumatic RePOS.

Setările depind de modelul telefonului

 • Setările sistemului Android > Gestionarea energiei > Manager Lansare automată > DESCARCATE > selectați „Permite” pentru Restaumatic RePOS.

 • Setări de sistem Android > Baterie > Manager activitate în fundal > asigurați-vă că comutarea este dezactivată pentru Restaumatic RePOS.

 1. Setări sistem Android > Aplicații > Pictogramă Run > Lansare automată a aplicației > Activați Restaumatic RePOS să ruleze în fundal.
 2. Setări sistem Android > Baterie > Meniu > Aplicații de repaus agresiv și Hibernare > Dezactivați acest mod sau protejați Restaumatic RePOS împotriva restricțiilor din acest mod.
 3. Setări sistem Android > Aplicații > Meniu > Pornire automată > Dezactivați acest mod sau protejați Restaumatic RePOS împotriva restricțiilor din acest mod.

 1. Aplicații > Centru de securitate > Permisiuni de confidențialitate > Gestionare automată de pornire (sau manager de pornire) > Activare Restaumatic RePOS.
 2. Setările sistemului Android > Gestionarea aplicațiilor > fila „Funcționează” > Activați Restaumatic RePOS.

 1. Setările sistemului Android > Aplicații > Restaumatic RePOS > Date mobile > Permiteți utilizarea datelor în fundal.
 2. Setări sistem Android > Securitate > Gestionare automată pornire > Activare Restaumatic RePOS.
 3. Setări sistem Android > Wi-Fi > Avansat > Păstrați-vă întotdeauna conexiunea Wi-Fi în timpul modului de repaus.
 4. Setări sistem Android > Întreținere dispozitiv > Baterie > MENIU > Monitor energie aplicație > Opriți sau marcați selectiv aplicațiile de repaus în Setări > Întreținerea dispozitivului > Baterie > Asigurați-vă că ați exclus Restaumatic RePOS din lista de aplicații în modul de repaus.
 5. Setările sistemului Android > Întreținerea dispozitivului > Baterie > Modul de economisire a energiei > Dezactivați sau treceți la MEDIU.
 6. Setări sistem Android > Baterie > Detalii > Restaumatic RePOS > Dezactivat.
 7. Sertarul de aplicații > Manager inteligent > Baterie > Detalii > Restaumatic RePOS > Dezactivat.
 8. Setări sistem Android > Baterie > Consum baterie > MENIU > Optimizează utilizarea bateriei > selectează „Toate aplicațiile” > Dezactivează Restaumatic RePOS.
 9. Setări sistem Android > Baterie > Aplicații nemonitorizate > Adăugați aplicații > Restaumatic RePOS > Terminat > Reporniți telefonul.
 10. Samsung 8: Setări de sistem Android > Aplicații > Meniu > Acces special > Optimizare utilizare a bateriei > selectați lista derulantă „aplicații neoptimizate” și accesați „Toate aplicațiile > găsiți Restaumatic RePOS și atingeți dezactivarea opțiune.

 1. Setări sistem Android > Stocare și memorie > Dezactivați opțiunea „Curățare inteligentă” sau continuați atingând cele trei puncte din colțul din dreapta sus > Avansat > adăugați Restaumatic RePOS la lista albă.
 2. Setările sistemului Android > Gestionarea energiei > Atingeți modul STAMINA > Aplicații de fundal > adăugați Restaumatic RePOS la listă fără restricții.

 • Sertarul de aplicații > iManager > Manager de aplicații > Manager de lansare automată > Permiteți ca Restaumatic RePOS să ruleze automat în fundal.

 1. Sertarul de aplicații > Aplicație de securitate > Permisiuni > atingeți Gestionare lansare automată > Activare Restaumatic RePOS.
 2. Setări sistem Android > Servicii > Securitate > Permisiuni > Pornire automată > Activare Restaumatic RePOS.
 3. Setări sistem Android > Setări suplimentare > Baterie și performanță > Gestionarea bateriei aplicației > dezactivați „Modul de economisire a energiei” > deschideți aplicația de securitate > accesați Permisiuni > adăugați Restaumatic RePOS la pornire automată > apelați Managerul de activități > găsiți Restaumatic RePOS > trageți jos până când apare pictograma lacăt.
 4. Aplicație de securitate pentru Android > Setări > Utilizarea datelor > Permiteți utilizarea datelor în fundal.

Telefonul/sistemul de operare nu este listat

Dacă telefonul sau sistemul dvs. de operare nu este listat, puteți căuta setări specifice pentru telefonul dvs. în următoarele categorii

 1. Notificări
 2. Modul prioritar
 3. Baterie și optimizare
 4. Permisiuni de fundal
 5. Pornire automată

Alte setări

 1. Dacă niciunul dintre pașii de mai sus nu vă ajută, este posibil să nu primiți actualizări de la serviciul de notificare push al Google.
 2. Verificați dacă funcționează cu aplicația Push Notifications Fixer din Google Play Strore.

Editați setările VPN sau firewall.

 • Setările sistemului Android > Mai mult (în categoria Wireless și rețele) > VPN, apoi dezactivați Asistentul Wi-Fi.

Resetați contul dvs. Google.

 1. Telefon Android: Setări > Aplicații > Gestionare aplicații > Toate (pentru unele telefoane, lista este disponibilă după ce glisați spre dreapta dacă nu este în Descărcări).
 2. Selectați Servicii Google Play> Goliți datele.
 3. Selectați framework servicii Google> Goliți datele.
 4. Deconectați-vă temporar contul Google de la telefon.
 5. Reporniți telefonul.
 6. Reatribuiți Contul Google.