Kontakt

Údaje firmy:

Skubacz.sk Sp. z o.o.

ul. Wolności 345/605
41-800 Zabrze
NIP: 648-276-55-71
REGON: 242895699
KRS: 0000416054

Citi Handlowy:
70 1030 0019 0109 8530 0038 8512

Otváracie hodiny:

pondelokk–štvrtok: 8:00–16:00
piatok: 8:00–14:00

Spolupráca:

pondelok–Štvrtok: 8:00–16:00
piatok: 8:00–14:00


+48 602-53-15-47

Chcete vyriešiť nejaký problém?

 1. Pošlite email na adresu uvádzajúc číslo objednávky a/alebo číslo telefónu zákazníka

Prihlásiť sa do svojho Panelu Reštaurácie a skontrolovať podrobnosti objednávky v záložke “Objednávky”.

Prihlásiť sa do svojho Panelu Reštaurácie a skontrolovať správnosť nastavenia ceny za doručenie vo svojich okruhoch dovozu. Pozývame si pozrieť inštrukciu nastavenia ceny donášky na YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Dbqn91VIrC8

Vo väčšine prípadov dôvodom nefungovania tlačiarne GPRS je chyba v transfére údajov na karte SIM (nezaplatená karta, karta zablokovaná atď.) Na skontrolovanie karty SIM treba:

 • Zresetovať tlačiareň (vypnúť a opätovne zapnúť tlačiareň), a keď to nepomôže potom
 • Vypnúť tlačiareň a následne vybrať kartu SIM z tlačiarne. Skontrolovať ju na inom, ľubovoľnom zariadení. Musíte skontrolovať, či karta umožňuje spojenie sa s internetom. Kontrola spočíva na pripojení sa s akoukoľvek stránkou WWW (zoznam, azet.sk). Nepripájajte sa ku Google, lebo ona sa načíta aj vtedy, keď nemáte dáta pre spojenie s internetom.

Iná metóda kontroly správnosti fungovania karty SIM je nasledovná činnosť:

 • Vypniete tlačiareň a vyberte kartu SIM a na jej miesto vložte inú kartu SIM, ktorou ste si úplne istý (napríklad z telefónu). Teraz opäť zapnite tlačiareň a skontrolujte správnosť fungovania.
 • …keď to nepomôže, skontaktujte sa s našou kanceláriou v úradných hodinách.

Prihláste sa do svojho Panelu Reštaurácie a skontrolujte záložku “Objednávky”. Uvidíte túto objednávky v statuse: :
“Zrušené: Neobdržali sme Vašu platbu za objednávku. Keby prišla s oneskorením, systém by automaticky urobil vrátenie”

Sytuácia je taká, že banka prebrala zákazníkovi prostridky, ale neposlal k nám a v súvislosti s tým systém zrušil objednávku po 10 minútach očakávania. Zákazník dostal informáciu o zrušení.

V tomto prípade:

 • informujte zákazníka čo sa stalo (to že mu boli odobrané prostriedky neznamená, že k nám prišli), a
 • vysvetlite, že keď prichádzajú s oneskorením (pravdepodobne tak sa stane) budú one vrátené automaticky a budú na účte zákazníka do 2-3 pracovných dní
 • keď prostriedky predsa len neprídu pošlite zákazníka priamo k nám s prosbou o odoslanie potvrdenia urobenia platby na adresu:

Prihláste sa do svojho Panelu Reštaurácie a postupujte podľa inštrukcií nižšie:

Prihláste sa do svojho Panelu Reštaurácie:

 1. kliknúť na záložku “Reštaurácia”
 2. uvidíte (pod mapou) “otváracie hodiny podniku a hodiny objednávok”
 3. kliknite na poláčka ktoré Vás zaujímajú a urobte zmeny.

Prihláste sa do Panelu Reštaurácie:

 1. kliknite na záložku “Reštaurácia”
 2. uvidíte “prestávky v práci" (pod mapou)
 3. kliknite a nastavte prestávku v práci aká Vás zaujíma

Keď budete mať nejaký problém skontaktujte sa so svojim partnerom, ktorý Vám pomôže previesť potrebné zmeny.