Ako využiť obľúbené sviatky v reštauráciách

Pozrite sa, ako využiť predajný potenciál obľúbených sviatkov a príležitostí. Prečítajte si náš článok a zistite, ako vám môžu zľavové kódy alebo SMS správy pomôcť osloviť nových a existujúcich zákazníkov a ešte viac zvýšiť vaše zisky.

Marketing v reálnom čase pre reštaurácie – čo to je

Vo svojej reštaurácii ho používa takmer každý, ale nie každý pozná jeho názov. Ide o typ marketingu, ktorý má za následok zvýšenie obratu v daný deň alebo budovanie trvalých vzťahov so zákazníkmi.

Marketing v reálnom čase (RTM), ako sa označuje, je marketingová stratégia, ktorá spočíva v odkazovaní na aktuálne udalosti v publikovanom obsahu a reklame. Zistite, ako využiť potenciál špeciálnych príležitostí na príklade obľúbených sviatkov.

Marketing v reálnom čase pre reštaurácie – výhody

Marketing v reálnom čase má mnoho výhod, ktoré pomáhajú propagovať reštaurácie. Medzi najdôležitejšie z nich patria:

  • Aktuálnosť: marketing v reálnom čase umožňuje reagovať na aktuálne udalosti, trendy a záujmy zákazníkov v reálnom čase. To nám umožňuje prispôsobiť marketingové správy aktuálnym potrebám a preferenciám, vďaka čomu sú efektívnejšie.
  • Zvýšenie angažovanosti: marketingové aktivity v reálnom čase, najmä v sociálnych médiách, môžu viesť k väčšej angažovanosti zákazníkov. Interakcia v reálnom čase robí značku prístupnejšou a príťažlivejšou.
  • Personalizácia: Marketing v reálnom čase umožňuje personalizovať komunikáciu so zákazníkmi na základe ich správania, preferencií alebo polohy. Vďaka tomu je možné doručovať účinnejšie správy, čo zvyšuje šance na predaj.
  • Vytváranie autenticity: Marketing v reálnom čase umožňuje spoločnostiam budovať autentické vzťahy so zákazníkmi prostredníctvom spontánnych a prirodzených správ. Aktivity založené na skutočných udalostiach a interakciách robia značku autentickejšou a dôveryhodnejšou.
  • Úspešnosť predaja: Marketing v reálnom čase môže byť účinný pri relatívne nízkych nákladoch, pretože využíva existujúce trendy, udalosti a záujmy namiesto investovania do dlhodobých reklamných kampaní. Okrem toho, rýchle reagovanie na aktuálne udalosti môže priniesť rýchlejšie a lepšie výsledky ako tradičné kampane.

Pozrite si nášho stručného sprievodcu, ako naplánovať nadchádzajúce špeciálne dni pre zákazníkov v Paneli Reštaurácie.

Ako používate marketing v reálnom čase v aplikácii Panel Reštaurácie?

Máme pre vás niekoľko užitočných možností, ktoré môžete využiť pri marketingu v reštaurácii. Patrí medzi ne SMS kampaň, akcie so zľavovými kódmi a špeciálne menu s možnosťou objednania pizze pol na pol.

SMS kampaň

SMS kampaň je marketingový nástroj, ktorý vám umožňuje komunikovať priamo so zákazníkmi. Informácie o akcii alebo špeciálnej udalosti im doručíte priamo do telefónu. Vďaka tomu sú správy ľahko dostupné a môžu efektívne osloviť zákazníkov.

Výhody: zvýšenie angažovanosti zákazníkov, zlepšenie vzťahov so zákazníkmi a zvýšenie predaja.

Ako ju zapnúť: 

Krok 1: Odošlite nám žiadosť na spustenie SMS kampane. Jednoducho pošlite svoju žiadosť na e-mailovú adresu marketing@restaumatic.com.

Krok 2: Následne vašu webovú stránku integrujeme so systémom rozosielania SMS správ (trvá to 1 pracovný deň). Umožní vám písať a odosielať personalizované správy.

Náklady na spustenie modulu SMS sú 30,25 € netto a sú jednorazové.

Cena jednej SMS je 0,019 €

Krok 3: Pripravte SMS a odošlite ju.

Akcie a zľavové kódy

Akcie a zľavové kódy možno v paneli reštaurácie používať dvoma spôsobmi – ako informácie zobrazené na webovej stránke a/alebo v okne objednávky. Ide o obľúbené formy podpory predaja, ktoré majú zákazníkov povzbudiť k nákupu. V Paneli Reštaurácie môžete rozhodovať o ich obsahu a trvaní, takže máte úplnú kontrolu nad ich zverejňovaním.

Výhody: zvýšenie predaja, odlíšenie sa od konkurencie a budovanie lojality u zákazníkov.

Ako ich spustiť? 

Nasledujte nižšie uvedené pokyny:

Krok 1: Prejdite na Panel Reštaurácie a v hornej ponuke kliknite na položku “Reštaurácie”.

Krok 2: Potom v bočnej ponuke v ľavej časti obrazovky vyberte položku “Akcie” .

Krok 3: Potom kliknite na začiarkavacie políčko (+) a pridajte požadovanú akciu.

Krok 4: Vyberte typ propagácie” – napíšte popisy a nahrajte obrázok.

Krok 5: Potom pokračujte v nastavovaní podmienok propagácie – v prípade zľavových kupónov v možnosti “Základná podmienka” a zaškrtnite možnosť “Žiadna”, ak chcete, aby použitie kódu vyžadovalo marketingový súhlas, musíte túto možnosť zaškrtnúť (! v grafike).

V možnosti “Odmena” vyberte, akú zľavu chcete pri použití kódu uplatniť: sumu alebo percento a potom zadajte, o akú percentuálnu zľavu alebo výšku zľavy pôjde.

Po nastavení podmienok akcie a odmeny prejdite na možnosť “Termín platnosti”, kde nastavíte dátum začiatku a konca platnosti vášho kupónu. Tu si tiež môžete vybrať, či má byť akcia dostupná celý deň alebo len vo vybraných časoch a kde má byť viditeľná.

⚠️ DÔLEŽITÉ: Nakoniec musíte zmeny vo formulári potvrdiť modrým tlačidlom „Uložiť“.

Krok 6: Po pridaní propagačnej akcie prepnite v hlavnom paneli z položky “Všeobecná” na položku “Vyžadujúca poukážku”, pod vašou propagačnou akciou sa objaví možnosť “Vygenerovať poukážku”. – Kliknite na ňu.

Krok 7: Zobrazí sa panel na pridanie kupónu, zaškrtnite “Zadajte kód kupónu ručne” a vyplňte polia zobrazené na obrázku nižšie. Nakoniec, kliknite na tlačidlo “Uložiť”.

Špeciálne menu – polovičné pizze

V Paneli Reštaurácie môžete využiť aj možnosť delenia jedál a pripraviť tak špeciálne menu na Deň pizze alebo Valentína. Ukážme si to na príklade pizze. Polovičnú pizzu môžete pridať do menu ako samostatnú položku.

Takúto možnosť je možné pridať ku každej pizzi ponúkanej v menu.

Vďaka správnym nastaveniam môžete zákazníkovi umožniť, aby si každú polovicu zložil sám. Pre pizzeriu tak vzniká ďalší diferenciátor, pretože konkurencia takúto možnosť väčšinou neponúka.

Výhody: zvýšenie atraktívnosti ponuky, povzbudenie zákazníkov k vyskúšaniu nových chutí, prilákanie zákazníkov, odlíšenie sa od konkurencie.

Ako to nastaviť:

Krok 1: Prejdite do časti “Reštaurácie” na hornom paneli a potom v časti “Zoznam” vyberte položku “Menu”.

Krok 2: Kliknite na zaškrtávacie políčko (+), úplne dole sa objaví prázdne pole. Zadajte doň “Pol na pol” a kliknite na tlačidlo “Vytvoriť konfigurátor: Pol na pol”.

Krok 3: Po pridaní položky “Vytvoriť konfigurátor: Pol na pol”, kliknite na tlačidlo “Upraviť” (vľavo s ikonou ceruzky). Keď sa zobrazí vyskakovacie okno s niekoľkými možnosťami, v časti “Počiatočný výber” kliknite na položku “Rozdeliť” a vyberte, ktoré jedlá sa majú zobraziť ako predvolený výber. Takto bude môcť zákazník zostaviť a objednať pizzu na polovicu.

Rozdelenie môžete vytvoriť aj pre konkrétne jedlo. Ak to chcete urobiť, musíte kliknúť na tlačidlo “Upraviť” vedľa príslušnej položky ponuky a potom rozbaliť možnosti “Rozšírené nastavenia”. Tam nájdete časť “Deliteľnosť jedla”. Jednoducho vyberte možnosť “Deliteľné” a je to hotové. Odteraz je možné objednať si pizzu na polovicu.

Zhrnutie

Marketing v reálnom čase v reštaurácii je stratégia rýchlej reakcie na aktuálne udalosti, trendy a potreby zákazníkov s cieľom propagovať reštauráciu, budovať vzťahy so zákazníkmi a zvyšovať predaj. V rámci tejto stratégie môže reštaurácia využívať rôzne komunikačné kanály, napríklad sociálne médiá, SMS správy, zľavové kódy a špeciálne menu. To všetko na doručenie personalizovaných a včasných správ svojim zákazníkom.

Odporúčame vám otestovať naše marketingové riešenia a zmerať ich účinnosť. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa aktivácie našich modulov, obráťte sa na zákaznícky servis.

Telefón: +421 948-635-412

E-mail: slovakia@restaumatic.com

Facebook: https://www.facebook.com/RestaumaticSlovakia