Czy musimy płacić podatek od napiwku?

Czy musimy płacić podatek od napiwków?

Zgodnie z aktualnym systemem podatkowym w Polsce napiwki otrzymywane przez kelnerów są w pełni opodatkowane. Czy takie pieniądze są dodatkowym źródłem dochodu pracownika? Czy pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia rozliczeń podatkowych napiwków przekazywanych dla kelnerów? Odpowiadamy na te ważne pytania.

Napiwek w świetle prawa podatkowego

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdy kelner otrzymujący napiwki w gotówce jest zobowiązany do rozliczenia ich w rocznym zeznaniu podatkowym PIT1.

Kwestia opodatkowania napiwków pracowniczych jest uzależniona od formy przyznania świadczenia. Rozróżniamy dwa sposoby przyjmowania napiwków: gotówkowo i bezgotówkowo.

Jeśli pracownik przyjmie napiwek w gotówce, musi samodzielnie go rozliczyć. Wtedy jako restaurator nie musisz martwić się o formalności podatkowe. Sytuacja robi się skomplikowana, kiedy napiwek zostanie doliczony do rachunku przy płatności kartą. 

Aby poprawnie zarządzać restauracją, musimy – jako właściciel lokalu – opodatkować taki wpływ i odprowadzić składkę do urzędu skarbowego, a jego wypłatę dla pracownika pomniejszyć o kwotę podatku dochodowego. Za napiwki pracownicze przyjmowane na rachunek bankowy restauracji nie płacimy podatku VAT.

Napiwek za obsługę

Czy napiwki są uznawane za dochód pracownika?

Każdy napiwek otrzymany przez kelnera w restauracji stanowi dodatkowe źródło przychodu, które trzeba rozliczyć z urzędem skarbowym. Obecnie jedyną ulgą, z jakiej mogą skorzystać kelnerzy w restauracji to ulga PIT dla młodych osób do 26. roku życia – wtedy urząd skarbowy nie nalicza podatku dochodowego do kwoty 85 528 złotych2.

Jak rozliczyć napiwki w restauracji? Płatność kartą a gotówką

Napiwki w restauracji musimy rozliczać jako pracodawca tylko wtedy, kiedy otrzymamy środki dla kelnera bezpośrednio na konto firmowe. Podatek od napiwku na kartę pobierzemy więc tylko w sytuacji, kiedy otrzymamy świadczenie na konto bankowe i musimy wypłacić pieniądze pracownikowi. Wtedy pomniejszymy napiwek o podatek dochodowy odprowadzony do urzędu skarbowego oraz ewentualną prowizję za płatności bezgotówkowe terminalem.

Dodatkowo musimy pomniejszyć wypłatę napiwku o podatek VAT obowiązujący w rozliczeniach lokalu gastronomicznego, choć w praktyce nie odprowadzamy tej daniny do US.

Istnieje główna różnica pomiędzy przyjmowaniem napiwku na kartę i w gotówce. W przypadku pojawienia się napiwku na terminalu pracodawca jest zobowiązany do rozliczenia się z urzędem skarbowym i pracownikiem. Kiedy klient restauracji zostawia dodatek dla kelnera w gotówce, wtedy podatek od napiwku jest odprowadzany indywidualnie przez obsługę restauracji.

Rozliczanie podatków

Konsekwencje niezgłoszenia napiwków do urzędu skarbowego

Zgodnie z interpretacją Urzędu Skarbowego: „Napiwki otrzymane przez pracowników lub zleceniobiorców zawsze stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”3.

To oznacza, że niedopełnienie obowiązków podatkowych może skutkować nałożeniem grzywny. Konsekwencje dotyczą zarówno kelnerów, jak i restauratorów. Kara grzywny za niedopełnienie obowiązków podatkowych jest nakładana zgodnie z Kodeksem Karno Skarbowym45. Obecnie to nawet 720 stawek dziennych, które w 2023 roku wynoszą od 120 do nawet 48 000 złotych.

Aby lepiej zapanować nad obsługą wszelkich wpływów za zamówienia, powinniśmy zaopatrzyć lokal w system POS od Restaumatic. Dzięki temu programowi w płatnościach od klientów (gotówkowych i bezgotówkowych) zapanuje porządek, co z pewnością przyczyni się do ułatwienia prowadzenia rozliczeń z urzędem skarbowym.

Chcesz RePOS w swojej restauracji lub masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami!

📞 Numer telefonu: +48 732-081-111
✉️ E-mail: contact@restaumatic.com
🔗 Facebook: https://www.facebook.com/Restaumatic

Bibliografia:
1https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf
2https://www.gov.pl/web/finanse/bez-pit-dla-mlodych
3https://interpretacje.gofin.pl/10893/art/ilpb3423-18713-4jg-dyrektor-izby-skarbowej-w-poznaniu
4https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19990830930/U/D19990930Lj.pdf
5Sawicki J., Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia identyfikacyjnego NIP, „Prokuratura i Prawo” 2007, Nr 6

Social Media & Content Marketing Specialist

W Restaumatic zajmuje się tworzeniem contentu oraz moderacją profili w mediach społecznościowych. Współpracuje także z naszymi oddziałami zagranicznymi w zakresie zarządzania social mediami.