Logo reštaurácie: ako by malo vyzerať v reštaurácii?

logo dla restauracji

Logo je jedným z najznámejších prvkov reštauračného zariadenia. Slúži ako jeho vizitka a môže rozhodnúť o tom, aký dojem si hostia o reštaurácii urobia. Je to tiež výrazný symbol, ktorý poskytuje podniku uznanie. Nielen to, ale často prispieva k jeho úspechu v odvetví. Ako vytvoriť logo? Z čoho sa skladá? O tom v článku!

Logo pre reštaurácie

Najdôležitejšie pravidlá tvorby loga reštaurácie

Logo je dôležitou súčasťou marketingovej stratégie značky. Môže ovplyvniť názor spotrebiteľov ešte pred návštevou reštaurácie, povzbudiť hostí, aby využili ponuku reštaurácie, alebo naopak. Preto je vytvorenie alebo výber vizuálneho symbolu reštauračného podniku veľmi dôležité.

Logo by malo odrážať charakter, poslanie, hodnoty a špecifiká prevádzky reštaurácie. Je vhodné, aby harmonizovalo s názvom reštaurácie – môže byť jeho vizuálnym stvárnením (napríklad prostredníctvom grafiky). Často sa stáva, že názov reštaurácie je hlavným bodom loga.

Je dôležité, aby logo zobrazovalo príbeh (súvisiaci s reštauráciou alebo pre ňu dôležitý), ktorý definuje identitu podniku. Logo reštaurácie, ktorá podáva napríklad ryby a morské plody, by malo obsahovať morské motívy alebo motívy súvisiace s rybolovom. Na druhej strane, ak plánujete otvoriť pizzeriu, pri navrhovaní loga môžete zahrnúť obrázok pizze a farebnú schému, ktorá odkazuje na taliansku vlajku. Na druhej strane, ak prevádzkujete mexickú reštauráciu s pikantnými jedlami, môže odkazovať napríklad na motív Santa Muerte. Predovšetkým je však dôležité pamätať na to, že logo by malo byť jasné, estetické a ľahko čitateľné.

Logo by malo odrážať charakter reštaurácie

Logo by malo odrážať charakter a štýl reštaurácie a malo by zodpovedať typu jej činnosti. Môže odkazovať na meno majiteľa, na charakteristický prvok podniku alebo na prvok, ktorý ho odlišuje od konkurencie. Treba mať na pamäti, že takéto charakteristické prvky si zákazníci zapamätajú.

Napríklad elegantný podnik prevádzkovaný podľa vzorca slow food by mal mať logo, ktoré zodpovedá poslaniu a hodnotám, ktoré prezentuje. Na druhej strane podnik s kebabom bude dobre ilustrovať logo s grafikou zobrazujúcou jeho vlajkové jedlo, kebab. Ak je charakteristickým znakom podniku rýchle dodanie, bolo by vhodné, aby logo obsahovalo napríklad predmety spojené s rýchlym cestovaním.

Farebná schéma je dôležitá

Farby sú mimoriadne dôležitou súčasťou dizajnu loga v potravinárstve (a nielen v ňom). Farby môžu ovplyvňovať našu náladu a dokonca vyvolávať rôzne emócie. Ich význam je preto mimoriadne dôležitý.

Či už prevádzkujete elegantnú reštauráciu, kaviareň alebo bar či pizzeriu, je dobré zvoliť prirodzené farby, ktoré sa budú spájať s čerstvými a prírodnými potravinami. Logo reštaurácie má v hosťoch vzbudiť chuť do jedla a pozvať ich na hostinu. Keď sa rozhodnete skombinovať v logu niekoľko farieb, uistite sa, že spolu pôsobia harmonicky. Farby majú byť príjemné pre oko spotrebiteľa.

Výber správneho tvaru

Originálne tvary samotného loga reštaurácie, ako aj prvkov na ňom, ho môžu odlíšiť od konkurencie. To dáva reštaurácii šancu, aby ju zákazníci spoznali a zapamätali si ju. Pri experimentovaní s formou je však potrebné byť zdržanlivý, aby ste to nepreháňali. Oplatí sa zvoliť klasické, univerzálne a nadčasové tvary, ako sú kruhy.

Stavte na pozitívne spojitosti

Hostia chcú navštevovať reštaurácie, ktoré v nich vyvolávajú pozitívne pocity. Okrem priaznivej atmosféry v podniku záleží aj na chuti jedál. Logo by teda malo byť akýmsi oznámením chutného menu. Akékoľvek kontroverzné nápady súvisiace s logom sa neodporúčajú. Môžu spôsobiť, že prevádzkareň bude mať u zákazníkov jednoducho zlé asociácie.

reštaurátor si vyberá logo pre reštauráciu

Logo reštaurácie – zhrnutie

Logo môžete použiť na zvýšenie záujmu o reštauračné zariadenie. Umožní vám vybudovať a posilniť pozíciu reštaurácie na trhu a zvýšiť jej povedomie medzi zákazníkmi. Je jedným z najdôležitejších prvkov vizuálnej identity reštauračného podniku. Majte na pamäti, že logo má upútať pozornosť zákazníkov a byť zapamätateľné. Preto sa oplatí dôkladne premyslieť, ako by malo vyzerať.

Brand & Marketing Coordinator

Zodpovedá za plánovanie a realizáciu marketingovej stratégie spoločnosti Restaumatic v Poľsku a v zahraničných pobočkách. Koordinuje a analyzuje online a offline aktivity.