Zatvorenie reštaurácie: aké chyby môžu viesť ku kolapsu?

Zatvorenie reštaurácie z dôvodu chýb je problémom pre každého majiteľa reštaurácie. Ako viesť reštauráciu, aby sa predišlo jej predčasnému zániku? V prvom rade je dôležité mať dobré plány na vedenie podniku. Čomu by ste mali venovať osobitnú pozornosť, aby ste predišli zatvoreniu reštaurácie? Dáme vám tip!

Nedostatočný kapitál na prevádzku

Jedným z hlavných faktorov, ktoré môžu viesť k zániku reštaurácie, sú finančné problémy. Z tohto dôvodu je obzvlášť dôležité mať dostatočný kapitál pre gastro podnik. Dôvodom predčasného zatvorenia reštaurácie je totiž často podcenenie nákladov na otvorenie priestorov a precenenie očakávaných príjmov. O likviditu reštaurácie v počiatočnej fáze jej prevádzky by sa mal každý reštaurátor starať s osobitnou starostlivosťou.

Ako prevádzkovať reštauráciu, aby ste sa vyhli finančným problémom? Najmä na začiatku prevádzkovania reštaurácie je mimoriadne dôležité venovať pozornosť dôkladnému (a starostlivému) riadeniu rozpočtu reštaurácie. Preto sa oplatí napríklad starostlivo kontrolovať množstvo nakupovaných potravín (plytvanie je jedným z hlavných hriechov!) alebo hľadať dodávateľov, ktorí ponúkajú nielen kvalitné výrobky, ale majú aj konkurencieschopné ceny.

Nedostatok marketingových aktivít

Prevádzkovanie reštaurácie si vyžaduje starostlivosť o kvalitu podávaných jedál, správny servis pre hostí a zručné riadenie rozpočtu. Je tiež potrebné zabezpečiť reštaurácii vhodné marketingové aktivity, ktoré prispejú k lepšej propagácii a renomé. Na tento účel sa oplatí zamestnať manažéra znalého marketingového odvetvia alebo využiť profesionálneho poskytovateľa takýchto služieb. Veď vykonávanie marketingových aktivít na vlastnú päsť môže byť nielen neefektívne (pri nedostatočných znalostiach účinných metód reklamy), ale aj časovo náročné.

Aké marketingové aktivity sa oplatí vykonávať pri prevádzkovaní reštaurácie? Prvou skupinou je tradičná reklama, ako sú bannery, inzeráty alebo billboardy umiestnené v mestskom priestore (hlavne v blízkosti prevádzok). Druhou skupinou sú všetky aktivity súvisiace s internetovým marketingom. Patrí sem napr:

  • Reklamy Google (Google Ads);
  • správne optimalizovaná webová stránka;
  • šikovná údržba profilu reštaurácie na sociálnych sieťach;
  • platené reklamné kampane na Facebooku.

Nedostatočná kontrola zásob

Mimoriadne dôležitým aspektom starostlivosti o rozpočet reštaurácie je správna kontrola zásob. Nesprávne riadenie výrobkov na sklade môže mať za následok nákupy na poslednú chvíľu (často za vyššiu cenu) a plytvanie výrobkami (najmä tými s kratšou dobou spotreby). Otázky logistiky a obstarávania majú preto veľmi silný vplyv na udržanie ziskovosti reštaurácie a jej postavenia na trhu.

Nesprávna kontrola zásob reštaurácie môže mať za následok aj nedostatok určitých surovín. Ak sú súčasťou najobľúbenejších jedál – ich nedostatok bude mať za následok nespokojnosť zákazníkov.

Neatraktívna lokalita

Veľký význam pre úspech reštaurácie má jej umiestnenie. Je ťažké si predstaviť, že reštaurácia bude úspešná, ak sa nachádza napríklad v nebezpečnej štvrti. Pri rozhodovaní o otvorení reštaurácie je preto potrebné vybrať pre ňu optimálne miesto. Pri výbere miesta sa oplatí venovať pozornosť okrem iného intenzite dopravy, estetike oblasti alebo vzdialenosti od najbližšej obytnej zóny. Dôležité je aj to, či lokalita umožní vybavenie pre hostí reštaurácie, napríklad otvorenie letnej záhrady počas teplejších mesiacov.

Nedostatočné prispôsobenie ponuky zákazníkom

“Náš zákazník, náš pán” – to je heslo, ktoré by ste mali mať na pamäti, keď vlastníte gastro podnik. Veď prevádzkovanie reštaurácie si vyžaduje prispôsobiť ponuku potrebám zákazníkov. V praxi to znamená dobre poznať chute hostí, ktorí podnik navštívia. Okrem iného sa oplatí poznať ich obľúbené jedlá v jedálnom lístku, veľkosť porcií, ktoré si vyberajú, preferovaný spôsob prípravy alebo podávania konkrétnych jedál a priemernú sumu, ktorú pri návšteve reštaurácie minú. Dôležitým zdrojom poznatkov o preferenciách zákazníkov sú recenzie, ktoré zanechávajú o reštaurácii na internete. Môžu byť pre prevádzkovateľa reštaurácie dôležitou spätnou väzbou, ktorá hovorí o tom, čo hostia na reštaurácii oceňujú a na aké nedostatky prípadne poukazujú.

Nedostatok rešpektu voči návštevníkom

Nedostatok rešpektu voči hosťom môže viesť k rýchlemu úpadku reštaurácie. Ako v každom podniku, tak aj v gastronómii je jednou z priorít správny zákaznícky servis a kultivované reakcie na  komentáre od zákazníkov. Dokonca sa možno stretnúť s názorom, že správne obslúžení hostia reštaurácie sú schopnejší akceptovať určité chyby (napríklad dlhšie čakanie na jedlo alebo absenciu obľúbeného pokrmu).

Ako zabezpečiť, aby sa k hosťom reštaurácie vždy správalo s náležitou úctou? Najdôležitejšie je správne vybrať zamestnancov, ktorým netreba opakovane vysvetľovať, ako je dôležité, aby sa k zákazníkom reštaurácie správali priateľsky. Oplatí sa tiež investovať do čašníckych kurzov, ktoré zamestnancom umožnia vzdelávať sa v “umení” obsluhovať hostí a podávať jedlo.

Zlé posúdenie nákladov na reštauráciu

Zatvorenie reštaurácie môže byť spôsobené zlým odhadom nákladov na údržbu priestorov. Tento problém je obzvlášť závažný na začiatku prevádzkovania reštaurácie, keď často prevláda prílišný optimizmus namiesto chladnej finančnej kalkulácie. Podcenenie investičných nákladov je jednou z najzávažnejších a zároveň najčastejších chýb začínajúcich reštaurátorov. Pri odhade očakávaných nákladov na prevádzku reštaurácie sa oplatí riadiť sa realizmom a mať vždy v rezerve určitý “finančný vankúš”, na ktorý sa dá v prípade núdze siahnuť.

Žiadna túžba učiť sa

Neochota učiť sa a postupne rozširovať svoje kompetencie je veľmi zlá vlastnosť – najmä v takom dynamickom odvetví, akým je gastronómia. Preto je dôležité, aby sa každý majiteľ reštaurácie neustále zdokonaľoval v riadení svojho podniku. Zdrojom učenia môžu byť pripomienky zákazníkov (oplatí sa s nimi rozprávať naživo a pravidelne čítať recenzie na internete), ale aj účasť na kurzoch alebo veľtrhoch. Oplatí sa tiež siahnuť po odbornej literatúre zameranej na dané odvetvie. Majiteľ reštaurácie by mal vedieť, že bez ohľadu na senioritu vedenia reštaurácie by mal mať vždy priestor pre nové poznatky.

Spoľahlivá príprava zmlúv

Súčasťou každého podnikania je uzatváranie dohôd s dodávateľmi, zamestnancami alebo zákazníkmi. Pri prevádzkovaní reštaurácie je potrebné venovať osobitnú pozornosť zabezpečeniu spravodlivých pracovných zmlúv pre vašich zamestnancov a správnemu spísaniu nájomnej zmluvy na priestory. Každý dokument by mal byť starostlivo pripravený, najlepšie právnikom. Nezabudnite, že zle vypracovaná zmluva vás môže dostať do problémov.