Gastro softvér a programy: ako môžu pomôcť?

Softvér pre gastronómiu uľahčuje vedenie gastro podniku. Prispievajú k vyššej efektívnosti prevádzky. S čím konkrétne môže softvér pre gastronómiu pomôcť? Ktoré z nich zlepšia riadenie reštaurácie a predpokladajú vyššie zisky z predaja?

Typy programov, ktoré možno nájsť v reštaurácii

Ak chcete vo svojej reštaurácii zabezpečiť ten správny gastro softvér, oplatí sa preveriť ponuku spoľahlivých dodávateľov. Pri výbere konkrétneho softvéru by ste sa mali v prvom rade riadiť aj potrebami vášho podniku – mal by byť prispôsobený špecifikám vašej reštaurácie. Medzi najčastejšie používané softvéry pre stravovanie, ktorých nákup stojí za zváženie, patria napr:

 • pokladničné programy;
 • skladové programy a tlačiarne poukážok;
 • programy na online objednávanie.

Pokladničné programy

Účelom pokladničných programov je pomôcť poskytovať komplexné služby zákazníkom – od otvorenia stola a prijatia objednávky až po vystavenie účtu. Tieto typy programov pre reštaurácie sa dajú ovládať na rôznych zariadeniach: stolový počítač, notebook, tablet alebo dotykové obrazovky niekedy namontované na stoloch. Vďaka nim je systém účtovania objednávok, komunikácie obsluhy s kuchyňou, kombinovania a distribúcie účtov a vystavovania faktúr oveľa efektívnejší. 

Tento typ stravovacieho softvéru poskytuje aj cenné informácie a štatistiky o frekvencii objednávania rôznych jedál, intenzite návštev hostí v určitých časových intervaloch alebo obľúbenosti jednotlivých stolov. 

Programy pre skladovanie

Skladové programy umožňujú kontrolovať zásoby výrobkov a rýchlo overovať informácie o nedostatkoch a chýbajúcich surovinách jedál pripravovaných v reštaurácii. Ich úlohou je tiež vypočítať dopyt reštaurácie na daný deň v týždni a v prípade pokročilých skladových programov aj automaticky zadávať objednávky na chýbajúce výrobky u pravidelných dodávateľov. 

Dôležitým prvkom skladových programov sú tlačiarne poukážok umiestnené na miestach prípravy (v kuchyni, na bare). Slúžia na tlač objednávkových poukazov, ktoré okamžite informujú personál kuchyne o tom, že bola zadaná konkrétna objednávka. Kuchár tak má viac času na prípravu pokrmu, čím sa skracuje čas čakania na spracovanie objednávky.

Systémy objednávania a doručovania

Jednou z hlavných a ťažkých úloh, ktoré musí zvládnuť každý prevádzkovateľ reštaurácie, je logistika a vybavovanie objednávok s doručením. V tomto prípade sú mimoriadne nápomocným typom softvéru programy na rozvoz. Umožňujú vám:

 • výpočet približnej doby čakania na objednávku – je to užitočná informácia pre zákazníka aj dodávateľa;
 • vytváranie a sledovanie trás – automatické zadanie adresy objednávky, kontaktných údajov príjemcu, zvolenej formy platby;
 • navigácia vodiča – objednávkový systém pre reštaurácie by mal mať zabudovanú navigáciu, ktorá vyberie najrýchlejšiu trasu k príjemcovi a odhadne čas cesty;
 • automatický výber platby – umožňuje spracovanie transakcie prostredníctvom programu, vďaka čomu je spracovanie objednávky rýchle a efektívne;
 • hlásenie práce vodiča – táto možnosť umožňuje prevádzkovateľovi reštaurácie alebo manažérovi reštaurácie skontrolovať prácu vodiča a overiť prípadné problémy s objednávkou.

Softvér pre reštaurácie – prečo je potrebný?

Na zabezpečenie dobrého softvéru pre reštaurácie by mal myslieť každý prevádzkovateľ reštaurácie. Hlavnou výhodou reštauračného softvéru je, že automatizuje mnohé procesy spojené s prevádzkou a riadením reštaurácie. Vďaka automatizácii ušetríte veľa času, peňazí a energie svojich zamestnancov. Má tiež pozitívny vplyv na vzťahy so zákazníkmi vďaka skráteniu času čakania na jedlo, efektívnemu doručovaniu objednávok alebo bezproblémovému systému platieb. 

Programy pre stravovacie služby vám umožnia lepšie plánovať dodávky výrobkov, kontrolovať zásoby, zefektívniť proces objednávania, doručovania a platieb, efektívne riadiť personál, zlepšiť proces rezervácie a kontakt so zákazníkmi. Ide o hmatateľné výhody, ktoré vám umožnia lepšie zostaviť obchodné plány a premietnuť ich do hmatateľných ziskov z prevádzky reštaurácie. 

Pri výbere poskytovateľa softvéru by ste sa mali riadiť jeho skúsenosťami a recenziami používateľov. Pre nás je najdôležitejšia spokojnosť zákazníkov. Preto im poskytujeme špičkový, komplexný systém na spracovanie predaja a online objednávok. Vďaka takýmto riešeniam je riadenie reštaurácie oveľa efektívnejšie.

Softvér stravovacích služieb – zhrnutie

Každý z uvedených softvérových programov pre stravovacie služby má svoju úlohu pri lepšom riadení podniku:

 • pokladničné programy pomáhajú poskytovať komplexné služby zákazníkom;
 • skladové programy umožňujú automatickú kontrolu zásob výrobkov;
 • objednávkové systémy optimalizujú logistiku a plnenie objednávok s doručením 

Dobre navrhnutý softvér pre gastronómiu pridáva hodnotu každej reštaurácii a uľahčuje život majiteľom, manažérom, zamestnancom, dodávateľom a v konečnom dôsledku aj zákazníkom.