Kontrola sanepidu w restauracji: jak wygląda i co sprawdzają?

Kontrola sanepidu w restauracji to coś, z czym liczyć musi się każdy właściciel lokalu gastronomicznego. Dowiedz się, co sprawdza sanepid podczas wizyty, jakie są rodzaje kontroli oraz czy sanepid może kontrolować bez zapowiedzi.

Czy sanepid musi nas informować o kontroli?

Na wstępie warto odpowiedzieć na pytanie, czy sanepid może kontrolować bez zapowiedzi. Otóż urzędnicy z Państwowej Inspekcji Sanitarnej mogą, ale nie muszą uprzedzać o swojej wizycie. Wszystko zależy od rodzaju kontroli – rutynowej lub interwencyjnej. Te pierwsze są zazwyczaj wcześniej zapowiedziane. W tym przypadku inspekcja sanitarna wysyła listownie informację o wizycie, która może mieć miejsce w terminie od 7 do 30 dni od nadania listu. Ponadto w wiadomości może zostać przedstawiony cel kontroli – na przykład inspekcja kompleksowa lub skupiająca się na konkretnym zakresie wytycznych inspekcja wybiórcza.

Niezapowiedziana kontrola sanepidu może natomiast wystąpić w przypadku kontroli interwencyjnej. Najczęściej przyczyną tego typu wizyt jest otrzymanie przez inspekcję donosu o występujących nieprawidłowościach, po którego otrzymaniu urzędnicy powinni zjawić się w lokalu w ciągu 48 godzin.

Jaki jest cel kontroli sanepidowskiej?

 Co sprawdza sanepid? Celem jego wizyty jest kontrola kryteriów związanych z sanitarnymi wymogami pracy personelu, wielkości lokalu i jego odpowiedniego stanu technicznego, organizacji i urządzenia pomieszczeń oraz jakości żywności. 

Zarówno kontrola sanepidu po donosie, jak i ta rutynowa, może zatem koncentrować się na przykład na sprawdzeniu książeczek sanepidowskich pracowników i ich badań lekarskich, warunków i ergonomii ich pracy, świeżości i odpowiedniego przechowywania oraz zabezpieczenia produktów spożywczych czy zachowania ogólnych standardów higienicznych restauracji. 

Obowiązkiem sanepidu jest rzetelne sprawdzenie, czy wszystkie powyższe aspekty sanitarne pracy lokalu są zgodne z wytycznymi polskiego prawa.

Rozmowa szefa kuchni z kontrolerem z sanepidu

Jak wygląda kontrola Sanepidu?

Od tego, co kontroluje sanepid podczas wizyty, zależy jej wspomniany wyżej charakter – rutynowy lub interwencyjny. Kontrola może wyglądać różnie i przebiegać w niejednakowy sposób. Zawsze jednak należy być przygotowanym na konieczność okazania inspektorom stosownych dokumentów. 

Do najważniejszych z nich należą książeczki sanepidowskie pracowników oraz ich orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Istotnymi dokumentami, które mogą być wymagane podczas kontroli sanepidu w restauracji, są również rejestry GHP/GMP i HACCP.  Dotyczą one odpowiednio higieny środowiska pracy oraz analizy zagrożeń i kontroli żywności.

Oprócz zażądania wglądu do powyższych dokumentów kontrola z sanepidu może dotyczyć jakości i warunków przechowywania żywności oraz ogólnego stanu higienicznego i technicznego pomieszczeń. Warto zatem zawsze zwracać szczególną uwagę na pieczołowite zabezpieczenie i świeżość artykułów spożywczych oraz przechowywanie ich w odpowiednim miejscu i optymalnej temperaturze. 

Niezbędne jest także zadbanie o czystość wnętrza lokalu. Dotyczy to zarówno stanowisk pracy personelu wraz z wszelkimi sprzętami, jak i akcesoriami (kuchnia, zaplecze) oraz sali restauracyjnej. Dla pełniejszej wiedzy dotyczącej kontroli sanepidu warto zajrzeć do artykułu: „Wymogi sanepidu dla gastronomii: zgłoszenie, wytyczne, odbiór”.

Skup się na poprawie błędów 

Dobre praktyki związane z przestrzeganiem zasad sanitarnych powinny być wbudowane w DNA każdego lokalu gastronomicznego. W przypadku lekceważenia tych standardów można nie tylko zrazić do siebie klientów i własny personel, ale również ponieść dotkliwe kary nałożone przez sanepid. Ile mogą one wynosić? To zależy od zakresu nieprawidłowości. Brak zachowywania higieny i porządku, podobnie jak zatrudnianie pracowników bez ważnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych, może skutkować mandatem w wysokości do kilkuset złotych. 

Inne zaniedbania – sprzedaż przeterminowanej żywności, jej nieodpowiednie przechowywanie czy zły stan techniczny lokalu – wiążą się już z wyższymi kosztami, a nawet z zamknięciem restauracji. Dlatego warto wiedzieć, na czym się skupić przy otwieraniu lokalu gastronomicznego np. kawiarni, by uniknąć błędów.

Jeśli kontrola sanepidu wykazała nieprawidłowości skutkujące nałożeniem mandatu, nie należy się załamywać, a skupić na poprawie błędów. Tym bardziej że inspektorzy mogą wrócić z ponowną wizytą w ciągu 7 dni od poprzedniej kontroli – to dostateczny czas na polepszenie warunków prowadzenia lokalu.

Kontrola sanepidowska – o czym warto wiedzieć?

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o tym, jak zachować się podczas kontroli sanepidu w stosunku do wizytujących restaurację pracowników Inspekcji Sanitarnej. Przede wszystkim warto zawsze zachować zimną krew i nie wdawać się w zbędne spory czy kłótnie z inspektorami. Postawa taka może mieć bowiem wpływ na przebieg kontroli i – w wypadku kiedy zostaną zauważone nieprawidłowości w prowadzeniu restauracji – jeszcze bardziej negatywnie rzutować na raport z kontroli. Zamiast tego warto wyciągać wnioski z ewentualnych uwag i niedociągnięć po to, aby w przyszłości podobne problemy nie występowały.

Dokumenty do kontroli sanepidowskiej

Kontrola sanepidu w restauracji – podsumowanie

Kontrola restauracji z sanepidu wśród większości restauratorów nie budzi dobrych skojarzeń. Jednak przestrzegając w swoim lokalu regulowanych polskim prawem wymogów sanitarnych, nie ma się czego obawiać. Jeśli natomiast wizyta kontrolerów wykaże drobne nieprawidłowości, warto wyciągnąć z tego wnioski i skupić się na poprawie popełnionych błędów.

Social Media Specialist

W Restaumatic zajmuję się tworzeniem contentu oraz moderacją profili w mediach społecznościowych. Współpracuje także z naszymi oddziałami zagranicznymi w zakresie zarządzania social mediami.