Analiza SWOT dla restauracji: jak ją wykonać do biznesplanu?

Prowadzenie restauracji to nie lada wyzwanie. Aby osiągnąć sukces, potrzebna jest nie tylko ciekawa oferta i determinacja w dążeniu do celu, ale także wiedza m.in. z zakresu marketingu. Tworząc biznesplan dla naszej restauracji, powinniśmy zatem przeanalizować naszą sytuację możliwie jak najdokładniej. Bez wątpienia pomoże nam w tym analiza SWOT, dzięki której zoptymalizujemy strategię zarządzania restauracją, przygotujemy się na ewentualne trudności i opracujemy najlepszą metodę rozwoju i wzrostu naszego biznesu.

Co to jest analiza SWOT? 

Analiza SWOT jest narzędziem pozwalającym spojrzeć na biznes z szerszej perspektywy oraz strategicznie podejść do wyznaczonych działań i wyzwań. Głównym celem analizy SWOT jest przyjrzenie się obecnej sytuacji przedsiębiorstwa, spojrzenie na jego mocne i słabe strony, po to, aby skutecznie planować dalsze kroki. Analiza ta pozwala zarówno na optymalizację działań, jak i stworzenie nowego, opartego na danych planu strategicznego. Plan ten dotyczyć może zarówno całego przedsiębiorstwa, jak i mniejszych projektów czy inwestycji. 

Analiza SWOT restauracji powinna zatem opierać się na czterech głównych filarach: mocnych i słabych stronach, szansach (możliwościach) oraz zagrożeniach. Wszystkie te czynniki powinni zostać opisane i przeanalizowane pod kątem krótko i długofalowego wpływu na rozwój przedsiębiorstwa, a także powinny zostać wykorzystane do usprawnienia procesów wewnętrznych, wzmocnienia strategii i przygotowania się na sytuacje kryzysowe. 

Burza mózgów w pracy

Mocne strony

Aby zdiagnozować mocne strony naszego biznesu, musimy przede wszystkim określić czynniki pozytywnie wyróżniające naszą restaurację. Musimy zastanowić się, co robimy lepiej od innych, jakie cechy wyróżniają nas na tle konkurencji, czy mamy coś, czego nie ma nikt inny? Aspekty działalności, które wybierzemy, będą stanowiły bazę naszej komunikacji marketingowej, dlatego do zadania należy podejść bardzo poważnie. 

Poszukując mocnych stron, warto także wziąć pod uwagę opinie klientów oraz osób związanych z nami na co dzień. Często pewne rzeczy mogą wydawać się nam tak bardzo oczywiste, że zapominamy się nimi chwalić. Opinia i spostrzeżenia innych mogą być w tym przypadku na wagę złota. Do mocnych stron mogą należeć czynniki, takie jak: dobre opinie klientów, wyjątkowa obsługa kelnerska, oryginalne składniki dań, autorskie przepisy czy długa tradycja działalności.

Słabe strony 

Słabe strony w analizie SWOT to z kolei te cechy, które sprawiają, że efektywne prowadzenie restauracji jest utrudnione. Próbując odnaleźć słabe strony naszego biznesu, powinniśmy przeanalizować, jak wypadamy na tle konkurencji – czego nam brakuje, jakich rozwiązań nie posiadamy oraz co hamuje nasz rozwój i wzrost. Przykładami mogą być m.in.: 

Analizowanie słabych stron biznesu pomoże nam w ich zminimalizowaniu lub nawet całkowitej eliminacji. Każdy biznes boryka się bowiem z problemami, lecz nie każdy ma determinację, aby je rozwiązywać. 

Możliwości

Możliwości, czy też szanse w analizie SWOT, to nic innego jak wszystkie czynniki i zjawiska (zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne), które mogą wspomóc funkcjonowanie biznesu. Ich cechą charakterystyczną jest to, że mogą stać się mocną stroną przedsiębiorstwa i wspomóc jego wzrost. Poprzez dostrzeżenie i wdrożenie istniejących szans, mamy możliwość poszerzenia naszej perspektywy i rozwoju na całkiem nowych płaszczyznach. Możliwościami mogą być bowiem dotacje unijne czy miejskie, a także sprawna organizacja pracy lokalu za pomocą systemu RePOS.

Ważne są również oryginalne, jak i niespotykane pomysły na marketing czy logo lokalu (link do artykułu: Logo restauracji: jak powinno wyglądać w gastronomii?). Wszystko, co pozwoli nam zaistnieć w świadomości przedsiębiorców w nowy, pozytywny sposób, jest szansą godną rozpatrzenia. 

Zagrożenia

Ostatnią kategorią do rozważenia w analizie SWOT są tzw. zagrożenia. Są to zarówno zjawiska zewnętrzne, jak i wewnętrzne, które mogą przeszkodzić w efektywnym działaniu przedsiębiorstwa. W porównaniu do słabych stron są one o wiele bardziej groźne i mogą doprowadzić nawet do upadku biznesu. Dlatego myśląc o zagrożeniach, powinniśmy brać pod uwagę wszystkie możliwe scenariusze wydarzeń i zawsze mieć pod ręką plan naprawczy. Jak pokazują ostatnie lata, w których główną rolę grała pandemia i kryzys gospodarczy, należy być przygotowanym na każdą ewentualność. Do częstych zagrożeń należą na przykład takie zjawiska jak odejście wysoko wykwalifikowanej kadry, zmiany w polityce cenowej, koszty wewnętrzne czy zmiany w prawie

Analiza SWOT restauracji

Po przygotowaniu analizy SWOT i zdefiniowaniu perspektyw naszej restauracji możemy przystąpić do stworzenia nowej strategii rozwoju. Strategiczne podejście do planowania działań pozwala na szybsze maksymalizowanie wyników, a także zmierzania do konkretnych i mierzalnych celów. Bez ramowego planu rozwoju, lokal skazany jest na podążanie w nieznanym kierunku, który niekoniecznie doprowadzi go do sukcesu. 

Dlatego po wykonaniu wszystkich niezbędnych działań i przeanalizowaniu indywidualnych warunków, warto zdecydować się na jedną z czterech głównych strategii rozwoju dla restauracji:

  1. Strategia defensywna – zwana inaczej strategią obronną, skupia działania wokół ekspozycji i wykorzystania mocnych stron restauracji i minimalizowania zagrożeń. Jest to strategia zachowawcza, pozwalająca na utrzymanie płynności finansowej lokalu w krótkich okresach i eliminowania bieżących zagrożeń. Restauracja, przyjmując taką postawę, dąży do utrzymania obecnej pozycji rynkowej i dostosowania się do aktualnych barier rynku. Jej główną cechą jest skupienie i ekspozycja dobrych stron biznesu, bez skupiania się na rozwoju możliwości i szans.
  2. Strategia ofensywna – to wszystkie działania pozwalające na wykorzystanie pełni możliwości biznesu, w szybszym czasie, ale ze zwiększonym ryzykiem. Strategia ta skupia się bowiem na mocnym akcentowaniu pozytywnych stron i często agresywnym podkreślaniem ich przy pomocy marketingu i reklamy. Słabe strony i zagrożenia odkładane są na później, a biznes skupia się jedynie na pozyskaniu jak największej liczby gości i rozgłosu. Jest to strategia obarczona dużym ryzykiem, dlatego należy podejść do niej z dużą rozwagą.
  3. Strategia przetrwania – jest charakterystyczna dla biznesów borykających się z płynnością finansową lub dysponujących niewielkim kapitałem na rozwój. Pomaga ona w przetrwaniu trudniejszego czasu i szukania możliwości zminimalizowania zagrożeń i słabości.
  4. Strategia reorientacji – to działania opierające się na walce ze słabymi stronami biznesu, które uniemożliwiają lub utrudniają jego rozwój. Jeśli lokal ma problemy z rozwojem i wzrostem, należy przyjrzeć się najsłabiej działającym elementom i znacząco je poprawić. W tej strategii najważniejsze jest bowiem wyeliminowanie problemów, jeszcze przed ekspozycją mocnych stron restauracji. 
Narada między pracownikami na temat mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa

Analiza SWOT restauracji – podsumowanie

Czy warto poświęcić czas i zaangażowanie w tworzenie analizy SWOT dla naszej restauracji? Odpowiedź brzmi – jak najbardziej tak! Wszystkie działania, które podejmiemy, aby ulepszyć nasz biznes, mogą z dużym prawdopodobieństwem doprowadzić nas do pozytywnych rozwiązań.  Zdefiniowanie słabych i mocnych stron naszego gastronomicznego biznesu wraz z szansami i zagrożeniami może w tym znacznie pomóc.

Social Media Specialist

W Restaumatic zajmuję się tworzeniem contentu oraz moderacją profili w mediach społecznościowych. Współpracuje także z naszymi oddziałami zagranicznymi w zakresie zarządzania social mediami.