Wymogi sanepidu dla gastronomii: zgłoszenie, wytyczne, odbiór

Otwarcie działalności gastronomicznej wiąże się z koniecznością spełnienia licznych formalności i regulacji prawnych. Jedną z nich jest kontrola lokalu przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Warto dowiedzieć się, kiedy potrzebny jest odbiór sanepidu i jakie są wymogi sanepidu w gastronomii w 2023 roku. O tym w artykule!

Zgłoszenie do sanepidu rozpoczęcia działalności gastronomicznej – co warto wiedzieć

Jednym z ważnych elementów rozpoczęcia działalności gastronomicznej jest zgłoszenie powstającego lokalu do sanepidu, czyli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jest to instytucja odpowiedzialna za wykonywanie zadań z zakresu zdrowia publicznego, której kompetencje dotyczą również sprawowania nadzoru nad warunkami sanitarnymi przy prowadzeniu restauracji.

Jak zgłosić lokal do sanepidu? Wniosek o odbiór lokalu przez sanepid można złożyć (na co najmniej 14 dni nad planowanym otwarciem działalności) w powiatowych lub granicznych stacjach sanitarno-epidemiologicznych właściwych ze względu na siedzibę restauracji. Po jego pozytywnej ocenie formalnej dokonanej przez Inspekcję Sanitarną należy spodziewać się kontroli, czyli odbioru lokalu przez sanepid. 

Jakie wymogi powinien spełniać lokal gastronomiczny?

Na wymogi sanitarne, jakie musi spełniać lokal gastronomiczny, składają się kryteria związane z:

 • pracownikami – zatrudniony w restauracji personel powinien posiadać pracownicze książeczki zdrowia (książeczki sanepidowskie) oraz aktualne badania lekarskie. Wymogi te warunkują dopuszczenie pracowników do kontaktu z żywnością – jej przygotowywania, przechowywania i serwowania. W prawidłowym zarządzaniu pracownikami i ich dokumentacją warto dobrze zaplanować listę ich stanowisk. (więcej informacji znajduje się w artykule: „Pracownicy restauracji: planowanie listy stanowisk w gastronomii”);
 • wielkością lokalu – jego wysokość powinna mierzyć minimum 3,3 metra w przypadku pomieszczenia dla gości oraz 2,5 metra w przypadku części sanitarnej;
 • odpowiednim stanem technicznym lokalu – dotyczy to otoczenia lokalu, jego wnętrza (ścian, podłóg, sufitów, okien), stanu punktów wodnych i wody, wentylacji, okien (muszą być one uchylne i w przypadku ich otwierania – wyposażone w moskitierę) czy przewodów elektrycznych (powinny być zakryte i zabezpieczone);
 • organizacją i urządzeniem pomieszczeń – do najważniejszych kryteriów oceny lokalu przez sanepid należą zapewnienie zarówno personelowi, jak i klientom odpowiednich warunków sanitarnych (zaopatrzenie w zimną i ciepłą wodę, obecność mydła i środków czystości w toaletach i w kuchni) oraz czynniki związane z ergonomią pracy personelu (np. obecność dostosowanych do łatwego mycia blatów, łatwo zmywalnych blatów, dostatecznej ilości narzędzi do obróbki produktów spożywczych i przygotowywania potraw;
 • jakością żywności – musi być ona świeża, przechowywana w pomieszczeniach o odpowiednim poziomie czystości i o określonej temperaturze oraz dokładnie zabezpieczona.
Kucharz przygotowujący danie

Odbiór lokalu przez sanepid – na czym polega?

Odbiór lokalu przez sanepid to wymóg konieczny do tego, aby otworzyć swoją restaurację, kawiarnię czy food trucka (o innych wymogach dla niego piszemy w artykule „Food truck: pozwolenia i koszty. Jak zacząć i ile można zarobić?”). Oprócz sprawdzenia wymienionych wyżej warunków funkcjonowania restauracji, urzędnicy Inspekcji Sanitarnej mogą wymagać przy odbiorze wglądu do dokumentów związanych z pracą lokalu. Dokumentami, które zatem trzeba posiadać lub wyrobić, są najczęściej:

 • dokumentacja GHP i GMP oraz księga HACCP;
 • Umowa najmu lokalu lub akt własności, a w określonych sytuacjach pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania lokalu;
 • wyniki badań wody, orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • umowa na wywóz śmieci (nieczystości stałych i pokonsumpcyjnych) oraz umowa na wywóz oleju (jeśli jest on używany);
 • projekt technologiczny obiektu i protokół ze sprawdzenia wentylacji lokalu;
 • zaświadczenia o szkoleniu BHP pracowników zatrudnionych na umowę o pracę;
 • dokument przedstawiający listę potencjalnych alergenów w serwowanych daniach.

Przy odbiorze lokalu należy też pamiętać o posiadaniu zapasu rękawiczek jednorazowych, mydła, środków do dezynfekcji, odpowiednio zabezpieczonej chemii do czyszczenia czy instrukcji mycia rąk w toaletach.

Dokumenty do kontroli sanepid

Wymogi sanepidu dla gastronomii – podsumowanie

Odbiór lokalu przez sanepid wymaga złożenia wniosku, a następnie spełnienia wszystkich regulowanych przez polskie prawo norm, dotyczących wymogów sanitarnych. Odnoszą się one do odpowiedniego przygotowania personelu, wielkości lokalu i jego stanu technicznego, organizacji i urządzenia pomieszczeń oraz jakości żywności, która jest wykorzystywana do przygotowywania serwowanych posiłków.

Social Media Specialist

W Restaumatic zajmuję się tworzeniem contentu oraz moderacją profili w mediach społecznościowych. Współpracuje także z naszymi oddziałami zagranicznymi w zakresie zarządzania social mediami.