Kontrola trzeźwości personelu w restauracji – przepisy i zasady

kontrola trzezwosci personelu w restauracji

Jednym z najważniejszych aspektów prowadzenia restauracji jest zapewnienie bezpieczeństwa klientów oraz personelu. Niestety, zdarzają się sytuacje, kiedy restaurator ma podejrzenia, że pracownik jego lokalu jest pod wpływem alkoholu, co stanowi poważne zagrożenie dla jego zdrowia i życia, a także może wpłynąć negatywnie na działanie i wizerunek restauracji. Dlatego też pracodawcy w tym również restauratorzy są zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących kontroli trzeźwości swojego personelu.

Nowe przepisy dotyczące kontroli trzeźwości personelu

Od 21 lutego 2023 roku w Polsce obowiązują nowe przepisy, które nakładają na restauratorów obowiązek regularnych kontroli trzeźwości pracowników, którzy zajmują się obsługą klientów. Zgodnie z nowymi przepisami, dotyczy to zarówno kierowców, jak i pracowników zajmujących się obsługą klientów, w tym restauracji. Dlatego też właściciele restauracji powinni zapoznać się z tymi przepisami i przestrzegać ich, aby uniknąć kar finansowych oraz zagrożeń dla zdrowia i życia klientów*.

nietrzeźwy pracownik - badanie

Kary za naruszanie obowiązków dotyczących kontroli trzeźwości

Naruszanie obowiązków dotyczących kontroli trzeźwości personelu restauracji grozi właścicielom poważnymi konsekwencjami finansowymi. Według ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, właściciel lub kierownik restauracji, który dopuszcza się naruszenia obowiązku kontroli trzeźwości pracowników, może zostać ukarany grzywną w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł. W przypadku powtórzenia naruszenia grozi nawet kara pozbawienia wolności.

Metody przeprowadzania kontroli trzeźwości personelu

Jak zatem właściciel restauracji powinien przeprowadzić kontrolę trzeźwości personelu w sposób prawidłowy? Przede wszystkim należy pamiętać, że kontrola musi być dokonywana w sposób dyskretny i w taki sposób, aby nie naruszać prywatności pracownika. Kontrole powinny być przeprowadzane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, a w przypadku wątpliwości co do stanu trzeźwości pracownika, należy wezwać policję. Do badania właściciel restauracji może użyć tylko odpowiednio skalibrowanego urządzenia, dopuszczonego do użytku na podstawie aktualnej dokumentacji.

Jak dokumentować badanie trzeźwości pracowników restauracji

Kontrola trzeźwości pracowników to bardzo ważny aspekt bezpieczeństwa w miejscu pracy, w tym także w restauracjach. Warto pamiętać, że już samo stawienie się w pracy pod wpływem alkoholu lub w stanie nietrzeźwości grozi określoną w regulaminie pracy karą porządkową oraz może być podstawą do zwolnienia w trybie dyscyplinarnym. Dlatego też pracodawcy powinni pamiętać o sporządzeniu protokołu z badania zawierającego dane osobowe pracownika, okoliczności przeprowadzenia kontroli oraz datę, godzinę i wynik pomiaru, jeśli test wykaże obecność alkoholu. Przepisy pozwalają firmom na przechowywanie takich raportów przez rok, co pozwala na ich skuteczną archiwizację i ewentualne wykorzystanie w przypadku sporu z pracownikiem.

badanie alkomatem pracownika restauracji

Prawa pracownika restauracji

Osoba, która nie została dopuszczona do pracy z powodu pozytywnego wyniku badania, ma prawo do ponownego przebadania przez policję. W razie wątpliwości, służby mogą wykonać kolejne badanie przy użyciu alkomatu lub – na żądanie – pobierając krew. Jeśli okaże się, że zatrudniony w restauracji pracownik był trzeźwy (wynik poniżej 0,2 promila), to zachowuje on prawo do wynagrodzenia za nieprzepracowany dzień, a jego nieobecność uznaje się za usprawiedliwioną.

Podsumowanie

Zgodnie z nowymi przepisami jeśli alkomat wykaże, że badana osoba ma od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu wydychanego powietrza (od 0,2 do 0,5 promila), to pracodawca ma obowiązek nie dopuścić jej w tym dniu do wykonywania obowiązków. Restauratorzy mogą przeprowadzać testy na trzeźwość pracownika przy użyciu alkomatu, ale jedynie po uzyskaniu jego zgody pracownika. Takie czynności związane z kontrolą trzeźwości pracownika są niezbędne, by nie narażać restauracji na straty i złą opinię, ale też by ochronić ład i bezpieczeństwo całego personelu restauracji oraz gości.

* Źródło: https://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/inne/5677377,badanie-trzezwosci-pracownika-alkomatem-w-zakladzie-pracy-limit-02-promila-nowe-przepisy-od-21-lutego-2023-r.html

Brand & Marketing Coordinator

Odpowiada za planowanie i realizację strategii marketingowej Restaumatic w PL i w oddziałach zagranicznych. Koordynuje i analizuje działania online i offline.