Ako zvýšiť predaj a denné tržby v reštaurácii?

Reštauračný priemysel si vyžaduje, aby majitelia neustále sledovali trh a prispôsobovali sa jeho potrebám. Na zvýšenie obratu v reštaurácii nestačí len podávať chutné jedlá. Oplatí sa zaviesť aj ďalšie opatrenia.  Aké sú teda najlepšie spôsoby zvýšenia predaja a vyššieho zisku? Zistite to nižšie.

Čo ovplyvňuje vaše denné príjmy?

Ak chcete zvýšiť obrat v stravovacom zariadení, najprv je potrebné stanoviť priemerný obrat. Z pohľadu stravovacieho zariadenia sa za tržby považuje súčet jedál vynásobený ich cenou. Vďaka tomuto prístupu môžete kontrolovať počet podávaných jedál a priemerné tržby generované hosťami. Ak teda chcete zvýšiť obrat, mali by ste sa snažiť nielen prilákať viac zákazníkov, ale predovšetkým zvýšiť priemernú účtenku vytvorenú hosťami. Tento účet môžeme zvýšiť napríklad predajom väčšieho počtu jedál alebo zvýšením predajných cien.

Posúdenie situácie v reštaurácii

Niekedy je cestou k zvýšeniu zisku optimalizácia nákladov. Každý majiteľ reštaurácie by mal pravidelne sledovať náklady a zistiť, či existuje možnosť ich zníženia. Ak reštaurácia využíva zariadenia alebo služby, ktoré neprinášajú veľký zisk, je vhodné zvážiť, či sú potrebné. K zníženiu nákladov prispieva aj spolupráca s osvedčenými partnermi, neplýtvanie potravinami a energeticky úsporné zariadenia.

Nadviazať spoluprácu s ostatnými

Jedným z osvedčených spôsobov, ako znížiť náklady a zvýšiť predaj v reštaurácii, je spolupráca s inými prevádzkami alebo dodávateľmi. Zorganizovanie spoločnej propagačnej kampane so špeciálne pripraveným menu sa často ukáže ako skutočný hit. Takéto akcie zvyšujú propagačný dosah podniku a priťahujú nových zákazníkov, čo prispieva k zvýšeniu zisku.

Organizácia podujatí 

Propagácia reštaurácie nemusí byť založená len na jednotlivých aktivitách. Dobrým nápadom, ako zvýšiť obrat reštaurácie, je uskutočňovať pravidelné podujatia, ktoré budú propagovať reštauráciu. Výstavy, vernisáže, workshopy pre deti, hudobné, filmové alebo poetické večery sú výbornou príležitosťou na prilákanie nových zákazníkov. Na podujatia možno pozvať miestnych aktivistov a umelcov, ktorí nielen spríjemnia večery hosťom, ale aj spropagujú reštauráciu medzi svojimi priateľmi.

Zvýšenie predaja mimo špičky 

Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako zvýšiť obrat, je starostlivo analyzovať predaj. Ak vieme, v ktorých hodinách máme zvyčajne nižšiu návštevnosť, môžeme tomu prispôsobiť svoju ponuku a ponúknuť hosťom ďalšie akcie, ako napr:

  • happy hours;
  • špeciálna ponuka na raňajky alebo obed;
  • akcia na kávu na objednávku;
  • dezert za symbolickú cenu k hlavnému chodu.

Ako zlepšiť predaj v reštaurácii – zhrnutie

Dobré zhodnotenie finančnej situácie reštaurácie, nadväzovanie kontaktov s ostatnými, používanie aplikácií – to sú jedny z najlepších spôsobov, ako zvýšiť predaj a zisky. Oplatí sa ich vyskúšať, aj keď je reštaurácia v dobrej finančnej situácii – obrat reštaurácie sa dá predsa takmer vždy maximalizovať.