Manažér reštaurácie: povinnosti a žiaduce vlastnosti manažéra

Prevádzkovanie reštaurácie často zahŕňa aj zamestnanie manažéra. Manažér reštaurácie odbremeňuje majiteľa reštaurácie od každodenných povinností, spravuje priestory a personál. Aké vlastnosti by mal mať dobrý manažér? Aké sú kompetencie manažéra?

Kto je manažér reštaurácie a aké úlohy plní?

Povinnosti manažéra reštaurácie sú zvyčajne zložitým súborom úloh, ktoré si vyžadujú skúsenosti a skvelé organizačné schopnosti. Medzi tieto úlohy patria:

  • riadenie tímu počas pracovného času;
  • riešenie mimoriadnych alebo krízových situácií;
  • kontrola kvality potravín;
  • dohľad nad technickým stavom priestorov;
  • riadenie financií;
  • dohľad nad zásobovaním;
  • monitorovanie trendov a činností konkurencie;
  • určovanie predajných cien v súlade s trhovými trendmi;
  • starostlivosť o hostí.

Manažér reštaurácie – prečo je dôležité vybrať si správnu osobu?

Vďaka dobrému manažérovi bude reštaurácia prosperovať a postupne zvyšovať svoje tržby. Správny kandidát by mal mať predovšetkým znalosti v oblasti gastronómie a skúsenosti s riadením reštaurácie alebo viac členného tímu. Užitočné budú aj zručnosti v oblasti ekonomiky, marketingu a manažmentu. Kritérium, ktoré by sa malo zohľadniť, je aj znalosť cudzích jazykov. Angličtina na komunikatívnej úrovni, a to v hovorenej aj písomnej forme, je minimum, ktoré by mal mať každý manažér.

Aké vlastnosti by mal mať manažér reštaurácie?

Kompetencie manažéra sa nekončia len jeho kvalifikáciou, skúsenosťami alebo vzdelaním. Správny kandidát by mal mať aj správne charakterové vlastnosti, ktoré mu uľahčia prácu s ľuďmi a riadenie reštaurácie podľa jeho špecifikácií. Musí sa vyznačovať vysokými interpersonálnymi schopnosťami a vysokou osobnou kultúrou. Dôležité sú aj vodcovské schopnosti a schopnosť zrozumiteľne komunikovať. Manažér musí zodpovedať znalostiam a stratégii na danom mieste, musí byť vysoko kreatívny a produktívny.

Schopnosť vytvoriť tím

Kompetentný manažér vie, že budovanie tímu je práca, ktorá sa nespolieha len na požiadavky a očakávania. Empatia a schopnosť rozpoznať talent zamestnancov, ako aj taktické riadenie ich práce sú vlastnosti dobrého manažéra reštaurácie, ktoré často rozhodujú o dobrej atmosfére v tíme a jeho nasadení. Manažér by mal tiež vedieť správne motivovať zamestnancov, dbať nielen na ich odmeňovanie, ale aj na ich rozvoj a spokojnosť s prácou. 

Schopnosť organizovať pracovný čas

Čas je jednou z najcennejších vecí. Profesionálny manažér si to uvedomuje a vie, ako usmerniť svoj tím, aby efektívne využíval pracovný čas. Správne hospodárenie s vlastným časom aj s časom podriadených sa premieta do lepších finančných výsledkov, lepšej pracovnej atmosféry a dobrých vzťahov v tíme.

Vysoká úroveň komunikačných a interpersonálnych zručností

Manažér by mal byť človek s vysoko rozvinutými komunikačnými schopnosťami, ktoré mu umožňujú budovať vzťahy a zároveň zvládať krízové situácie. Osoba na tejto pozícii by mala vedieť, ako sa správať v každej situácii, a mala by mať schopnosť priateľsky riešiť konflikty. Jeho vhodný prístup totiž ovplyvňuje vzťahy v tíme a spokojnosť zákazníkov.

Zodpovednosť a samostatné rozhodovanie

Manažér s dostatočnými znalosťami a skúsenosťami vie, že je dôležitý aktívny prístup a samostatnosť. Jeho práca si vyžaduje veľkú zodpovednosť a schopnosť čeliť rôznym situáciám. Osoba na tejto pozícii je zodpovedná za takmer všetky aspekty rozvoja reštaurácie, preto sa nesmie báť prijímať rozhodnutia a riskovať.

Snaha o rozvoj

Manažér by mal byť tiež osobou, ktorá svojím prístupom motivuje tím k rozvoju a tvrdej práci. Jeho proaktívny prístup by mal byť inšpiráciou pre zamestnancov a nadriadených. Koniec koncov, manažér sa musí zamerať nielen na svoj vlastný rozvoj, ale musí mať aj víziu rozvoja samotného podniku a každého zo svojich zamestnancov.

Strategické myslenie

Strategické plánovanie a myslenie patria k hlavným zručnostiam potrebným v oblasti stravovacích služieb. Manažér, ktorý dokáže dôsledne a logicky rozvrhnúť svoje činnosti, ako aj činnosti zamestnancov, urobí zákazníkov spokojnejšími a pracovný proces plynulejším a menej stresujúcim.

Reprezentácia

Manažér reštaurácie musí okrem riadenia reštaurácie aj riadne reprezentovať podnik. Keďže je zodpovedný za vytváranie imidžu reštaurácie, mal by vždy dbať na svoje správanie a vzhľad. Správny prístup a atmosféra povzbudia hostí, aby prišli znova a odporúčali podnik svojim priateľom. 

Zhrnutie

Vďaka vlastnostiam dobrého manažéra reštaurácia rastie, získava si väčšiu popularitu a dobré meno, ako aj nových, verných zákazníkov. Veľmi dôležitou schopnosťou manažéra je skvelá organizácia vlastnej práce a práce ostatných, ako aj efektívna koordinácia rôznych činností, ktoré sa v prevádzke dejú a súvisia s ňou.  Táto pozícia si vyžaduje aj to, aby vystupoval ako reprezentatívny zástupca podniku a vybavoval všetky potreby zákazníkov.