Marketingový plán reštaurácie: ako naplánovať reklamnú stratégiu?

Kľúčom k úspechu reštaurácie je účinný marketingový plán. Marketing v reštauračnom priemysle je náročný. V ére obrovskej konkurencie si nemôžete dovoliť robiť chyby. Okrem toho proces tvorby stratégie môže byť často dlhý a komplikovaný. Ako by ste teda mali k tejto úlohe pristupovať, aby ste dosiahli úspech? Na aké médiá sa zamerať? Odporúčame vám!

Marketing – interný alebo externý?

Marketing v reštauráciách sa zameriava na budovanie imidžu podniku a zvyšovanie predaja. Vyžaduje si teda nielen znalosti, ale aj flexibilitu a neustálu pozornosť aktuálnym trendom. Marketingový plán pre reštauráciu môžeme vypracovať sami alebo túto úlohu zveriť odborníkom.

Vytvoriť reklamu pre reštauráciu na vlastnú päsť si vyžaduje vynaložiť veľa času. Neustále rozširovanie vedomostí, príprava materiálov pre sociálne médiá a webové stránky a moderovanie profilov na rôznych portáloch je časovo veľmi náročná úloha. Okrem toho efekt z vykonaných činností nemusí byť úplne uspokojivý. Vedenie kampane na vlastnú päsť – musíte počítať s chybami, ktorých sa dopúšťate.

Tým, že marketing v oblasti stravovania zveríme do rúk odborníkov, môžeme sa spoľahnúť na ich odbornú pomoc a skúsenosti. Profesionálne pripravené reklamné kampane prinesú viac objednávok, a tým aj väčší zisk. Okrem toho ako majitelia získame viac času na starostlivosť o reštauráciu a máme istotu, že marketing nášho podniku je plne profesionálny.

Dobrý marketing je nevyhnutný

V súčasnosti bez dobrého marketingu nie sú dobré zisky. Tradičné letáky alebo bannery už nestačia na prilákanie zákazníkov. Dnešní návštevníci majú vysoké očakávania. Aby sme ich splnili, musíme ich osloviť nielen skvelým produktom, ale aj kreatívnou a účinnou reklamou. Marketingové aktivity pre reštauračné zariadenie by sa preto mali vykonávať s neustálou frekvenciou.

Či už to zvládnete sami alebo využijete pomoc odborníkov, musíte mať jasne stanovené strategické ciele pre reštauráciu. Okrem iného je vhodné určiť, aké predpoklady chceme dosiahnuť (napríklad systematicky získavať nových zákazníkov), v akom čase (a akou formou), s akým rozpočtom.

Mali by sme byť neustále v kontakte so svojím publikom a reagovať na jeho potreby. Dobrý marketingový plán reštaurácie sa nezaobíde ani bez pravidelnej analýzy konkurencie. Okrem vlastných aktivít sa oplatí venovať pozornosť aj nápadom konkurenčných značiek. Tie často určujú trendy, ktoré si zákazníci želajú.

Firemná identita

Pred začatím marketingových aktivít je nevyhnutné pamätať na vytvorenie jednotnej vizuálnej identity. Tvoria ju predovšetkým súbory špecifických symbolov, správania a grafických označení, ktoré značku odlišujú. Identita umožňuje zákazníkom ľahko si zapamätať firmu a priradiť jej špecifické emócie. Bez tohto prvku bude vykonávanie akýchkoľvek marketingových aktivít veľmi ťažké. Nedostatočná konzistentnosť posolstva bude mať za následok podráždenie a frustráciu zo strany návštevníkov.

Definovanie cieľovej skupiny

Nemenej dôležitá ako vizuálna identita je dobre preskúmaná cieľová skupina. Práve tá nám neskôr pomôže vybrať najlepšie komunikačné kanály pre našu reštauráciu a vhodné reklamné kreácie. Bez znalosti tohto aspektu nebudeme schopní uspokojiť potreby našich hostí a predovšetkým nebudeme vedieť, kde ich osloviť. V závislosti od veku nášho publika, jeho majetnosti alebo miesta, kde žije, budeme používať iný jazyk a iné marketingové posolstvá. Definovanie cieľovej skupiny je preto základným prvkom pri dosahovaní strategických cieľov reštaurácie.

Marketing – komunikačné kanály, ktoré treba mať na pamäti

Keď máme konzistentnú vizuálnu identitu, definovanú cieľovú skupinu a dobre vypracovaný akčný plán, môžeme marketingovú stratégiu uviesť do praxe. V súčasnosti sa marketingové aktivity zameriavajú predovšetkým na oblasť sociálnych médií. Patria medzi ne napr: Facebook, Instagram, Linkedin, Tiktok alebo Youtube. Veľmi dôležité je tiež mať vlastnú webovú stránku alebo vizitku v službe Google Moja firma.

Využívanie čo najväčšieho počtu komunikačných kanálov nám pomôže osloviť široké a rôznorodé publikum. Väčšia známosť privedie do reštaurácie viac hostí a naše zisky porastú. Vďaka aktivitám na sociálnych sieťach máme tiež možnosť vybudovať si silné puto s naším publikom a vytvoriť si skupinu stálych zákazníkov.

Marketingový rozpočet

Marketingový rozpočet určuje aktivity, ktoré môžeme realizovať, a ich rozsah. Rozpočet pomôže určiť aj konkurenciu. Menšia, miestna reštaurácia nebude súťažiť s reťazcami, ale s prevádzkami podobného charakteru a veľkosti.

Do marketingového rozpočtu je dobré zahrnúť výdavky na: Google Ads a Facebook Ads. Tieto nástroje vám umožnia rýchlo a efektívne osloviť relevantných zákazníkov reklamou. Oplatí sa investovať aj do umiestnenia webovej stránky a vizitiek Google Moja firma.

Marketingová stratégia reštaurácie – zhrnutie

Dobrý marketingový plán je základom úspešného prevádzkovania reštaurácie. Pri príprave marketingovej kampane reštaurácie musíme mať na pamäti firemnú identitu, definovanie hlavnej cieľovej skupiny, výber najlepších komunikačných kanálov a zostavenie rozpočtu. Pri reklamných aktivitách je potrebné konkurovať rovnakým alebo o niečo väčším podnikom. Len vtedy máme reálnu šancu vyrovnať sa konkurencii.