Manager restauracji: obowiązki i pożądane cechy managera

Prowadzenie lokalu gastronomicznego często wiąże się z zatrudnieniem managera. Manager restauracji odciąża restauratora od codziennych obowiązków, zarządza lokalem i personelem. Jakie cechy powinien mieć dobry manager? Jakie są kompetencje managera? Sprawdź!

Kim jest manager restauracji i jakie zadania przed nim stoją?

Obowiązki managera restauracji to zwykle kompleksowy zestaw zadań, do których wykonania potrzebne jest doświadczenie i świetne umiejętności organizacyjne. Do zadań tych należą:

  • zarządzanie zespołem w czasie pracy;
  • rozwiązywanie nagłych lub kryzysowych sytuacji;
  • kontrolowanie jakości potraw;
  • nadzorowanie stanu technicznego lokalu;
  • zarządzanie finansami;
  • nadzorowanie zaopatrzenia;
  • monitorowanie trendów i działań konkurencji;
  • kształtowanie cen sprzedaży zgodnie z trendami rynkowymi;
  • opieka nad gośćmi.

Manager restauracji – dlaczego wybór właściwej osoby jest ważny?

Dobry manager sprawi, że restauracja będzie prosperowała coraz lepiej i sukcesywnie zwiększała swoje przychody. Odpowiedni kandydat powinien przede wszystkim posiadać wiedzę z zakresu gastronomii i mieć doświadczenie w zarządzaniu lokalem lub wieloosobowym zespołem. Przydatne będą także umiejętności z zakresu ekonomii, marketingu i zarządzania. Kryterium, które również należy rozważyć, to znajomość języków obcych. Angielski na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie to minimum, które powinien posiadać każdy manager. 

Jakie cechy powinien mieć manager restauracji?

Kompetencje managera nie kończą się jedynie na posiadanych kwalifikacjach, doświadczeniu czy wykształceniu. Odpowiedni kandydat powinien mieć też odpowiednie cechy charakteru, które ułatwią mu prace z ludźmi i zarządzanie lokalem zgodnie z jego specyfiką. Musi odznaczać się wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi oraz wysoką kulturą osobistą. Ważne są także umiejętności przywódcze i zdolność klarownej komunikacji. Manager musi dopasowywać wiedzę oraz strategię działania do miejsca, wykazywać się dużą kreatywnością i produktywnością. 

Umiejętność budowania zespołu

Kompetentny manager wie, że budowanie zespołu to praca niepolegająca jedynie na wymaganiach i oczekiwaniach. Empatia i umiejętność dostrzegania talentów podległych mu pracowników oraz taktyczne zarządzanie ich pracą to cechy dobrego managera restauracji, które często decydują o dobrej atmosferze w zespole i jego zaangażowaniu. Manager powinien także potrafić odpowiednio motywować pracowników, przywiązując uwagę nie tylko do ich wynagrodzenia, ale także rozwoju i satysfakcji z wykonywanej pracy. 

Umiejętność organizacji czasu pracy

Czas to jedna z najcenniejszych rzeczy. Profesjonalny manager zdaje sobie z tego sprawę i wie, jak pokierować zespołem tak, aby efektywnie wykorzystać godziny pracy. Odpowiednie zarządzanie zarówno czasem swoim, jak i podwładnych, przekłada się na większe wyniki finansowe oraz lepszą atmosferę w pracy i dobre stosunki w zespole. 

Wysoki poziom komunikacji i zdolności interpersonalnych

Manager powinien być osobą posiadającą wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, które pozwalają mu na jednoczesne budowanie więzi oraz opanowywanie sytuacji kryzysowych. Osoba na tym stanowisku powinna wiedzieć, jak zachować się w każdej sytuacji i posiadać umiejętność polubownego rozwiązywania konfliktów. Jego odpowiednia postawa wpływa bowiem na relacje w zespole i zadowolenie klientów. 

Odpowiedzialność i samodzielne podejmowanie decyzji

Manager posiadający dostateczną wiedzę i doświadczenie wie, jak ważna jest proaktywna postawa i samodzielność. Jego praca wymaga sporej odpowiedzialności i umiejętności mierzenia się z różnymi sytuacjami. Osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za niemal wszystkie aspekty rozwoju restauracji, dlatego nie może bać się podejmowania decyzji i ryzyka.

Dążenie do rozwoju

Manager powinien być także osobą, która swoją postawą motywuje zespół do rozwoju i ciężkiej pracy. Jego proaktywna postawa powinna być inspiracją dla pracowników i przełożonych. Manager musi bowiem stawiać nie tylko na swój rozwój, ale także mieć wizję na rozwój samego lokalu oraz każdego z pracowników.

Strategiczne myślenie

Strategiczne planowanie i myślenie to jedne z głównych umiejętności potrzebnych w gastronomii. Manager potrafiący konsekwentnie i logicznie rozplanować działania swoje, jak i pracowników sprawi, że klienci będą bardziej zadowoleni, a praca będzie przebiegała bardziej płynnie i mniej stresująco. 

Dodatkowo przyda się znajomość systemów POS, jak RePOS od Restaumatic, który ułatwia managerom strategiczne planowanie. RePOS zapewnia sprawną obsługę zamówień i płatności, dając pełną kontrolę nad menu i analizę sprzedaży. To narzędzie nie tylko poprawia efektywność operacyjną, ale także pomaga w dostosowaniu oferty do potrzeb klientów, co jest kluczowe dla wzrostu restauracji.

Reprezentatywność

Manager restauracji, oprócz zarządzania restauracją, musi także odpowiednio reprezentować lokal. Będąc odpowiedzialnym za kreowanie wizerunku restauracji, zawsze powinien zwracać uwagę na swoje zachowanie i wygląd. Odpowiednia postawa i atmosfera będzie zachęcała gości to ponownego przyjścia i polecania lokalu znajomym. 

Podsumowanie

Cechy dobrego managera sprawiają, że restauracja rozwija się, zyskuje coraz większą popularność i renomą oraz nowych, wiernych klientów. Bardzo ważną kompetencję managera stanowi świetna organizacja pracy swojej i innych, a także sprawna koordynacja różnych działań, które dzieją się lokalu i są z nią związane. Stanowisko to wymaga również pełnienia funkcji reprezentatywnej lokalu i zabieganie, aby wszystkie potrzeby Klientów były spełnione. 

Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami, aby dowiedzieć się więcej o produktach Restaumatic.

📞 Numer telefonu: +48 732-081-111
✉️ E-mail: contact@restaumatic.com
🔗 Facebook: https://www.facebook.com/Restaumatic

Social Media Specialist

W Restaumatic zajmuję się tworzeniem contentu oraz moderacją profili w mediach społecznościowych. Współpracuje także z naszymi oddziałami zagranicznymi w zakresie zarządzania social mediami.