Personel restauracji – jak skutecznie nim zarządzać?

Zarządzanie personelem ma kluczowe znaczenie dla powodzenia restauracji. Jeśli chcemy na bieżąco rozwijać swój biznes gastronomiczny, powinniśmy inwestować w szkolenia, kursy, a także oprogramowanie ułatwiające np. kontrolowanie czasu pracy pracowników. W jaki sposób skutecznie kierować personelem? Jaką rolę w tym procesie odgrywa właściciel lokalu?

Rola właściciela restauracji

Podstawowym obowiązkiem każdego właściciela lokalu gastronomicznego jest zarządzanie restauracją. Kluczowe działania, jakie powinien on podejmować w tym zakresie to m.in.:

 • opracowywanie strategii marketingowych,
 • dbanie o dobry wizerunek restauracji na lokalnym rynku,
 • utrzymywanie dobrej atmosfery w miejscu pracy,
 • kontakt z dostawcami i podwykonawcami,
 • kontrola pracy personelu: kelnerów, barmanów, zaplecza kuchennego.

Aby zarządzanie w gastronomii przynosiło korzyści dla restauracji, niezbędna jest stała współpraca właściciela z szefem kuchni oraz managerem. W ten sposób łatwiej zaplanować jakiekolwiek działania i sprawić, że zarządzanie personelem w lokalu gastronomicznym będzie lepsze i bardziej wydajne. Taka regularna współpraca zapewnia spójność w działaniu lokalu na różnych płaszczyznach: od kuchni po obsługę klienta. 

Jednym z obowiązków pracodawcy w gastronomii jest kontrola trzeźwości personelu w restauracji. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wskazuje, że właściciel lub kierownik lokalu gastronomicznego musi pamiętać o obowiązkowych kontrolach trzeźwości swoich pracowników. W przeciwnym razie może zostać ukarany grzywną wysokości nawet do 30 000 złotych1.

Jak skutecznie zarządzać personelem restauracji - infografika.

Stałe szkolenia pracowników

Personel w restauracji powinien mieć jak najlepsze kwalifikacje, aby mógł zapewnić gościom obsługę wysokiej jakości oraz przygotowywać potrawy zgodnie z obowiązującymi standardami w branży.

A zatem jak zarządzać pracą personelu w lokalu? Powinniśmy na początek zainwestować w sprawdzone kursy i stałe szkolenia pracowników. Im lepsze kwalifikacje personelu, tym sprawniej działa lokal, a zarządzanie nim staje się prostsze. Dodatkowo cykliczne szkolenia personelu w restauracji przekładają się na:

 • wysokie standardy obsługi;
 • nienaganną prezentację i jakość serwowanych dań;
 • mniejsze ryzyko pomyłek podczas zbierania i wydawania zamówień;
 • długoterminowe sukcesy lokalu gastronomicznego.

Regularne szkolenia pracowników w gastronomii to podstawa rozwoju każdego biznesu. W ten sposób umacniamy także relacje z podwładnymi. Inwestycja w kursy dla personelu np. zaplecza kuchennego to realna szansa na poprawę relacji na linii właściciel restauracji – pracownicy.

Szkolenia pracowników restauracji pozytywnie wpływają na funkcjonowanie lokalu.

Wykorzystanie mocnych stron pracowników

Właściciel lokalu powinien znać sprawdzone strategie łagodzenia konfliktów między pracownikami w branży gastronomicznej. O jakich strategiach mowa? Oto kilka przykładów:

 1. Zapewnienie udziału menedżerów w rozwiązywaniu problemu.
 2. Szybkie i zdecydowanie reagowanie na pojawiające się trudności.
 3. Wysłuchanie wszystkich stron zaangażowanych w problem i dokładne przeanalizowanie sytuacji.
 4. Stworzenie środowiska pracy przyjaznego pracownikom.
 5. Stosowanie jasnych i przejrzystych zasad postępowania oraz konsekwentne egzekwowanie ustalonych zasad.

Aby efektywnie zarządzać restauracją, powinniśmy wykorzystywać mocne strony swoich pracowników. Branża gastronomiczna jest mocno konkurencyjna i właśnie dlatego to od atutów pracowników uzależniony jest w dużej mierze sukces biznesu w tym sektorze.

Mocne strony pracowników zaplecza kuchennego i sali restauracyjnej możemy wykorzystać praktycznie zawsze, a w szczególnie w razie awaryjnych sytuacji w lokalu. Jak w takim razie mocne strony personelu przekładają się na efektywność zarządzania pracownikami?

Sprawdźmy to na dwóch praktycznych przykładach:

 1. Jeśli okazałoby się, że szef kuchni nagle zachorował i nie pojawi się w pracy, musimy szukać zastępstwa. Docenianie swoich pracowników i wykorzystywanie ich mocnych stron pozwoli na szybkie znalezienie zastępstwa na czas nieobecności szefa kuchni. Kiedy inna osoba pracująca w kuchni wykazuje: determinację, zaangażowanie, chęci do działania i wiedzę na temat przygotowywania potraw, możemy wybrać takiego pracownika na zastępcę szefa kuchni.
 2. Zdarza się, że w wyniku nadmiernego obłożenia w restauracji liczba kelnerów i kelnerek jest niewystarczająca do efektywnej obsługi. Jeśli osoba odpowiedzialna za utrzymanie czystości w lokalu wykazuje się empatią, miłą aparycją i znajomością oferty, może uzupełnić personel kelnerski w takich wyjątkowych sytuacjach.

Zarządzanie restauracją i całym personelem lokalu to nie lada wyzwanie. Kiedy zdecydujemy się prowadzić własny biznes gastronomiczny, musimy znać podstawowe zasady, dotyczące tego, jak zarządzać ludźmi.

Okazywanie wdzięczności wobec swoich pracowników pozytywnie wpływa na atmosferę w pracy i zwiększa motywację.

Docenianie swoich pracowników

Okazywanie wdzięczności wobec swoich pracowników stanowi ważny element relacji z nimi. Jeśli wiemy, że nasz personel świetnie się spisuje, warto go docenić. 

Co możemy zyskać dzięki temu? Oto kilka przykładów:

 • lepsza atmosfera w miejscu pracy,
 • wyższy poziom zadowolenia pracowników z zajmowanych stanowisk,
 • większa motywacja osób zatrudnionych do działania i samorozwoju.

Personel w restauracji często potrzebuje impulsu np. w formie pochwały, aby zacząć skutecznie działać. 

Pamiętajmy, że doceniony i zmotywowany pracownik pracuje wydajniej, efektywnej – po prostu lepiej. A to przekłada się na zwiększenie zysków lokalu.

Jak skutecznie zarządzać personelem restauracji – podsumowanie

Skuteczne zarządzanie personelem w restauracji wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie podejście do pracowników i trzymanie się ustalonych zasad. Warto rozmawiać ze swoim personelem o dobrych lub złych sytuacjach w pracy, zadbać o jego rozwój czy docenić (poprzez benefity płacowe i pozapłacowe).

Jeśli zależy nam na właściwym zarządzaniu pracownikami i restauracją, starajmy się opracować plan działania, ustalić wspólne cele w firmie i zainwestować w ich szkolenia.

📞 Numer telefonu: +48 732-081-111
✉️ E-mail: contact@restaumatic.com
🔗 Facebook: https://www.facebook.com/Restaumatic

Źródło:

[1] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19820350230/U/D19820230Lj.pdf

W Restaumatic zajmuję się zarządzaniem komunikacją marketingową i zespołem projektowym w obszarze UX, UI i SXO.