Jak napisać biznesplan dla restauracji?

Pisanie biznes planu

Podczas otwierania restauracji jest wiele dokumentów do wypełnienia, do tego warto z własnej inicjatywy napisać kolejny – biznesplan dla restauracji. Sama wizja napisania biznesplanu wydaje się żmudna i skomplikowana, a przy okazji też bezcelowa, jeśli nie ubiegamy się o dofinansowanie czy dotację.

Wręcz przeciwnie — to błędne myślenie! W tym artykule wytłumaczymy, jak istotny jest to dokument dla osoby otwierającej swój lokal w branży gastronomicznej. Powiemy także, o czym warto pamiętać podczas pisania biznesplanu dla restauracji.

Po co piszemy biznesplan dla restauracji?

Na dobry początek wyjaśnijmy sobie, czym jest biznesplan. Jest to projekt Twojego planu na biznes. Może on być Twoją wizytówką w staraniach o inwestorów lub dotacje. Otwierając restaurację, bistro pizzerię lub inny projekt gastronomiczny należy zacząć działania właśnie od biznesplanu.

Dobry biznesplan pozwoli na usystematyzowanie realizacji poszczególnych etapów Twojej wymarzonej inwestycji. Ten dokument sprawdzi, czy Twój pomysł jest opłacalnym finansowo przepisem na sukces.

Oszacowanie możliwości za pomocą bilansu zysków i strat pomoże w uczeniu się nawyku prowadzenia restauracji skrupulatnie i rozsądnie. Im więcej pracy włożysz w jego szczegółowość na samym początku, tym bardziej będzie on procentował w przyszłości.

Ponadto dobrze stworzony biznesplan posłuży również do:

 • obliczenia kosztów inwestycji i szansy na jej zwrot
 • rozmów z bankiem w celu uzyskania pożyczki
 • pozyskania inwestorów
 • ustalenia, jakiej przestrzeni potrzebujemy na nasz lokal
 • rozpoczęcia współpracy z kompetentnymi managerami
 • ustalenia wytycznych, których należy przestrzegać już po otwarciu lokalu

Czy biznesplan jest potrzebny tylko dla nowych przedsiębiorstw?

Niewielu początkujących przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że firmy odnoszące największe sukcesy tworzą biznesplany przed każdą kluczową zmianą (aktualizacja menu czy wymiana sprzętu). Co jest tego celem?

Przede wszystkim minimalizacja pojawienia się błędów, redukcja kosztów, a także stworzenie punktu odniesienia do kolejnych zmian. Ten dokument jest również dobrym weryfikatorem, czy Twoje prognozy były trafne, a jeśli nie — stanie się on idealną motywacją do wprowadzenia dalszych zmian. W takim wypadku najlepiej weryfikować to co 3 miesiące. Taka taktyka pomoże Ci osiągnąć zakładane cele.

Jak rozpocząć pisanie biznesplanu dla gastronomii?

W rozpoczęciu pisania przykładowego biznesplanu z pewnością pomogą Ci poniższe pytania:

 • Jakie cele chcesz osiągnąć?
 • Jaki rodzaj kuchni będzie dominował w Twoim punkcie gastronomicznym?
 • Czym Twoja restauracja będzie się różnić na tle innych restauracji?
 • Ile gości będzie przyjmować Twój lokal?
 • Czy wprowadzisz dowozy?
 • Ile osób planujesz zatrudnić?
 • Jaką powierzchnie będzie mieć Twoja restauracja?
 • Jaki klimat chciałbyś tam stworzyć?
 • Jak będzie wyglądać wnętrze?
 • Jakie będą godziny otwarcia oraz ewentualnych dowozów?
 • Jak będziesz rozwijać swoją inwestycję?

Spisz każdy pomysł i wróć do nich po kilku dniach. Na zimno zacznij kalkulować, dodając lub wykluczając planowane działania. Jeżeli wtedy stwierdzisz, że ten plan przysłowiowo ma „ręce i nogi”, możesz przejść do kolejnego kroku. 

W kolejnym akapicie opowiemy Ci jak ułożyć pomysły w całość tak, aby przekonać inwestorów, że Twój pomysł jest rentowną inwestycją. Pamiętaj również, że taki dokument mogą napisać profesjonalne firmy, bazując na Twoich słowach.

Jakie elementy powinien zawierać biznesplan dla restauracji?

Złota zasada powtarzana przy pisaniu jakichkolwiek tekstów to „od ogółu do szczegółu”. Zdecydowanie przyda się ona w tworzeniu tego dokumentu, ze względu na jego złożoność. Dobrym początkiem będzie napisanie spisu treści, który będzie skrupulatnie uzupełniany i rozbudowywany. Abyś nie musiał działać po omacku, poniżej są rozpisane punkty, które należy ująć.

1. Streszczenie, czyli opis planowanej działalności

Streszczenie nie powinno być dłuższe niż 3 strony. Ważne jest to, aby jasno komunikowało cele biznesplanu, a także atrakcyjnie przedstawiało Twój pomysł. Zdarza się tak, że niektóre osoby zapoznające się z tym dokumentem przeczytają tylko streszczenie. Na jego podstawie podejmą decyzję czy kontynuować lekturę, a nawet uzależnią decyzję o wsparciu finansowym lub kadrowym.

Zrób wszystko, by na tych kilku stronach przekonać czytelników, że Twoje przedsięwzięcie okaże się sukcesem. Informacje, które warto zawrzeć w streszczeniu biznesplanu dla restauracji to:

 • opis rodzaju i miejsca restauracji
 • motyw, który skłonił Cię do podjęcia takiej działalności
 • dotychczasowo podjęte kroki
 • wysokość potrzebnych nakładów finansowych oraz wkładu własnego
 • spodziewane korzyści i mocne strony Twojej firmy

Streszczenie warto napisać na samym końcu, obiektywnie patrząc na cały biznesplan.

2. Otoczenie rynkowe, czyli ocena konkurencji, rynku i klienta

W tej części powinieneś poruszyć sytuacje rynku, na który starasz się wejść. Konieczna jest analiza wielkości i ilości konkurencji. Zacznij od przewidywanej sytuacji finansowej okolicznych restauracji, przez preferencje, trendy, a nawet demografię potencjalnych klientów. Należy określić grupę docelową Twojej restauracji, sposób dostawy, jak również wszelakie aspekty prawne takie jak koncesje, pozwolenia.

Określając grupę docelową, warto wykorzystać tzw. Pirate Metrics (nazywane również metodą AAARRR). Zasadę działania przedstawiamy poniżej.

Biznesplan dla restauracji - ważne elementy

3. Analiza kosztów operacyjnych i inwestycyjnych

Na początku działalności warto zwrócić uwagę na finanse restauracji. Niestety pierwsze miesiące funkcjonowania biznesu mogą przynieść niewiele zysków. Trzeba być na to przygotowanym, uwzględniając koszta inwestycyjne i operacyjne.

Koszty inwestycyjne restauracji (niezbędne do otwarcia lokalu) to:

 • wyposażenie kuchni (np.: 3 lodówki, kuchenka gazowa, piekarnik, noże, garnki, zastawa kuchenna)
 • wyposażenie sali lub kupno foodtrucka
 • uniformy dla kucharzy i kelnerów
 • środek transportu (jeśli rozważasz dowozy)
 • projekty graficzne związane z marketingiem restauracji (logo, karta menu, strona WWW, ulotki)
 • laptop, kasa fiskalna, telefon
 • koszt prawne i koszty pozwoleń na działalność (np. koncesja na sprzedaż alkoholu)

Koszty operacyjne restauracji (cykliczne) to:

 • wynagrodzenia załogi
 • zakupy produktów
 • budżet reklamowy
 • opłaty za hosting strony WWW
 • prognoza kosztów wynajmu lokalu, kosztów mediów, ewentualnych napraw sprzętu

W tym podpunkcie warto również poruszyć kwestię metod działania – jak będzie wyglądać:

 • codzienna rutyna i produkcja
 • obsługa klienta
 • kwestie dostawy
 • sprawy dotyczące narzędzi do zarządzania i kontroli sprzedaży (np. POS)

4. Prognoza finansowa

Biorąc pod uwagę różne finansowania – niezależnie czy jest to kredyt w banku, czy wkład inwestora, należy rozważyć plan B. Co się stanie w wypadku, gdy Twoja restauracja będzie generowała straty?

W tym podpunkcie warto ująć metody, które pozwolą temu zapobiec. Warto także obliczyć, jaką marże należy narzucić na swoje produkty, by restauracja stała się rentowna. Twoim głównym celem jest przecież zysk!

5. Analiza wrażliwości

Wyobraź sobie, że spełnia się najczarniejszy scenariusz i restauracja staje się Twoim problemem – konkurencja wzrasta, Ty obniżasz ceny, pracownicy odchodzą, sprzedaż diametralnie spada. W tym miejscu przygotuj się na przysłowiowe „kłody” i opisz sposób rozwiązywania poszczególnych problemów. Trzymaj się schematu:

 • Problem
 • Opis problemu
 • Sposób reagowania
 • Przeciwdziałanie

6. Analiza SWOT

Każdy biznesplan dla restauracji powinien zawierać analizę SWOT. Jest to ocena mocnych i słabych stron inwestycji, wraz z potencjalnymi szansami i zagrożeniami. Skrót pochodzi od angielskich słów: S jak Strengths – mocne strony, W jak Weaknesses, czyli słabe strony, O jak Oportunities – możliwości, T jak Threats – zagrożenia. Na grafikach znajdziesz pytania, które musisz sobie zadać, tworząc taką analizę, a także tabelę do wypełnienia, która umożliwi Ci poprawne szacunki.

Analiza SWOT dla restauracji

7. Planowane zatrudnienie kadry do restauracji

Dobry zespół to połowa sukcesu dochodowej restauracji. Zastanów się, które stanowiska są niezbędne do bezproblemowego działania restauracji (kucharze, kelnerzy, pomoc kuchenna, dostawcy), a które będą przydatne do jej rozwoju (manager, osoba zajmująca się marketingiem).

Zastanów się jakich kompetencji od nich wymagasz i czy takie osoby znajdują się w Twoim gronie znajomości, a jeśli nie to jaki system szkoleń wdrożyć, by nowy pracownik zyskał takie umiejętności.

8. Plan Marketingowy

Czym tak naprawdę jest marketing? Marketing to miks czynników takich jak: produkt, cena, wspomniana promocja i dystrybucja, czyli wszystkie działania prowadzące do zdobycia przewagi nad konkurencją. Określenie takiego planu ma na celu znalezienie klientów zainteresowanych Twoją działalnością.

Mówiąc wprost: to od klienta zależy Twój sukces, więc warto zadbać o to, by znał Twoją restauracje, a jej oferta i jakość produktu odpowiadała jego wymaganiom. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami marketingowymi dla restauracji przygotowanymi przez zespół Restaumatic.

Plan marketingowy w biznesplanie

9. Dalszy rozwój przedsięwzięcia

Wyznaczenie sobie kierunku rozwoju ma ogromne znaczenie już na początku Twojego biznesu – zaczynając od rozwoju zamówień on-line, przez wydłużenie godzin pracy, zatrudnienie dodatkowego kierowcy czy osoby do obsługi. Cele to podstawa! Jeśli Twoje prognozy się sprawdzą, to gdzieś po trzech miesiącach nastanie czas na kolejne ulepszenia. Regularna analiza i weryfikacja pozwoli Ci na zmiany w marketingu, które wpłyną na efektywne zarządzanie i zminimalizowanie strat.

A teraz odetchnij głęboko. Odłóż dokument na chwilę, wróć do niego po 2-3 dniach i przeczytaj całość jeszcze raz, ujednolić czcionkę, popraw akapity, przyjrzyj się swojej pracy z dystansu, a następnie podejmij decyzje, czy właśnie tak ma wyglądać efekt finalny. Życzymy Ci powodzenia!

Podsumowanie

Biznesplan dla restauracji to dokument, który ma nadać pewną opisową formę Twojej wizji, ma zmusić do zastanowienia się nam różnymi aspektami prowadzenia restauracji, bistro, pizzerii, itd. Rzeczywistość często weryfikuje założenia zawarte w biznesplanie, ale niezależnie od tego, jak odmienna będzie codzienność przedsiębiorcy gastronomicznego od założeń, biznesplan pozwoli lepiej ocenić jaki efekt przynoszą działania. W początkowej fazie rozwoju biznesplan będzie dobrym narzędziem do porównań i ocen. Powodzenia!