Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii – o czym musisz wiedzieć?

Zasady BHP w gastronomii

Profesjonalne wyposażenie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa to podstawa dla każdego biznesu gastronomicznego. Właściciele małych knajpek, a także dużych restauracji powinni znać podstawowe zasady BHP w gastronomii. Określają one nie tylko sposób aranżacji przestrzeni kuchennej, ale także stosowanie metod pracy z produktami spożywczymi. Jakie zasady  BHP panują branży gastronomicznej? O tym w artykule.

Najważniejsze zasady BHP w gastronomii

Dokładne przepisy dotyczące zasad BHP w gastronomii znajdują się  w Rozporządzeniu Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 9 kwietnia 1966 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach gastronomicznych i przemysłu garmażeryjnego1. Dotyczą kilku podstawowych kwestii powiązanych z higieną, bezpieczeństwem oraz komfortem pracy. Podstawowe zasady obejmują m.in.:

  • szkolenie z zasad BHP w gastronomii wszystkich pracowników zaplecza kuchennego,
  • dbałość o aktualne badania lekarskie pracowników oraz aktualne orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych,
  • regularną kontrolę stanu technicznego sprzętu oraz maszyn używanych w lokalu,
  • stosowanie środków ochrony osobistej, np. obuwia na zmianę, czepków i rękawic,
  • ściąganie biżuterii przed przystąpieniem do pracy z żywnością,
  • prawidłową organizację przestrzeni do pracy.

Warto też nadmienić, że podstawowym dokumentem wskazującym na prawidłowe zachowanie w miejscu pracy jest regulamin pracowni gastronomicznej. Tego wymaga BHP w kuchni. Dodatkowo zakład gastronomiczny powinien spełniać określone wymogi techniczno-budowlane, np. mieć wydajny system wentylacji oraz bezpieczne miejsca do przechowywania artykułów spożywczych. 2

1 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19660220142

2 https://www.pip.gov.pl/files/127/Dla-pracodawcow/388/Bezpieczna-praca-w-restauracjach-i-innych-placowkach-gastronomicznych.pdf

kucharz w rękawiczkach przygotowuje posiłek

Regulamin pracowni gastronomicznej – czym jest?

Regulamin pracowni gastronomicznej jest dokumentem, który zawiera podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w gastronomii. Właściciel lokalu powinien sformułować regulamin tak, aby uwzględnić w nim wszystkie obowiązki pracowników, zajmujących się zapleczem restauracji. 

Po sporządzeniu takiego dokumentu można wyegzekwować ewentualne konsekwencje od konkretnej osoby, która nie dopełniła swoich obowiązków. Istotne jest też uwzględnienie przepisów HACPP w gastronomii, które dotyczą konkretnych zasad zarządzania restauracją oraz bezpiecznej pracy na zapleczu kuchennym.

W rzetelnie przygotowanym regulaminie pracowni gastronomicznej powinny być zawarte informacje o prawidłowej organizacji stanowiska pracy, sposobach utrzymania porządku oraz o obowiązującym ubiorze w miejscu pracy z produktami spożywczymi. To zbiór zasad i obowiązków, których powinni przestrzegać pracownicy lokalu gastronomicznego, a w tym właściciel.

Przestrzeganie zasad BHP w kuchni

Zasady BHP w kuchni dotyczą m.in. tego jak powinien wyglądać ubiór w pracowni gastronomicznej.  Strój w kuchni gastronomicznej powinien zapewniać pełną swobodę ruchu i nie naruszać zasad higieny. W jego skład może wchodzić: czapka, fartuch kuchenny, spodnie i odpowiednie buty.

Zasady BHP w branży gastronomicznej obejmują też kwestie związane z  higieną osobistą pracowników i ze sposobami przechowywania oraz obróbki żywności. 

Choć zasady BHP w gastronomii nie mówią o wykorzystywaniu muzyki w lokalu, to warto wiedzieć, jak zadbać o legalne puszczanie utworów w restauracji. Powinna ona być przecież prowadzona nie tylko zgodnie z zasadami BHP, ale też z pozostałymi przepisami.

Z wyposażeniem i zasadami bezpieczeństwa w gastronomii powiązane są metody obróbki produktów spożywczych  (termicznej oraz mechanicznej), a także bezpieczeństwo w trakcie korzystania z elektrycznych urządzeń na zapleczu kuchennym.

Obróbka mechaniczna produktów

Zasady BHP w gastronomii dokładnie określają, co wchodzi w zbiór czynności związanych z obróbką mechaniczną produktów. To przede wszystkim: krojenie, mielenie, mieszanie czy blendowanie. Podczas ich wykonywania kluczowe jest zachowanie ostrożności, aby się nie zranić. 

Bezpieczeństwo pracy w gastronomii obejmuje kilka zasad obróbki mechanicznej produktów. Pracę trzeba wykonywać ostrymi narzędziami, w miejscach przeznaczonych do konkretnych czynności, a po zakończeniu używania urządzeń elektronicznych należy odłączać je od zasilania.

Obróbka termiczna produktów

Przepisy BHP dotyczące obróbki termicznej produktów, obejmują: smażenie, gotowanie, gotowanie na parze, a także pakowanie hermetyczne żywności czy mrożenie. Szczególnie ważne jest stosowanie się do przepisów w przypadku obróbki cieplnej żywności. Pracownicy muszą zachować ostrożność i stosować środki bezpieczeństwa, aby uniknąć poparzenia.

Obsługa urządzeń elektrycznych

BHP w kuchni to także odpowiednie sposoby eksploatacji urządzeń wykorzystywanych w kuchni takich jak: blendery, piekarniki, mikrofalówki, frytownice i wiele innych. Przed każdym uruchomieniem sprzętu trzeba sprawdzić, czy ten jest w 100% sprawny i czysty, a po zakończonej pracy odłączyć go od źródła zasilania oraz dokładnie wyczyścić z pozostałości po obróbce żywności.

Ważne jest również rozmieszczenie gniazdek elektrycznych w kuchni zgodnie z przepisami. Powinny być one odpowiednio oznakowane, konserwowane i podłączone przez wykwalifikowanego elektryka. Muszą też być odpowiednio zlokalizowane w odpowiednich miejscach w kuchni, by można było w łatwy sposób podłączyć do nich urządzenia.

Wnętrze kuchni restauracyjnej

Oprócz znajomości zasad BHP w gastronomii warto też wiedzieć, jak rozwinąć skrzydła i rozkręcić swój biznes. Dobrym pomysłem jest inwestycja w system sprzedaży online, który może zwiększyć dochody dla restauracji lub innego lokalu gastronomicznego. Dzięki temu systemowi realizacja zamówień przebiega szybko i sprawnie, a zadowolenie klientów  wzrasta.

Bibliografia:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19660220142

https://www.pip.gov.pl/files/127/Dla-pracodawcow/388/Bezpieczna-praca-w-restauracjach-i-innych-placowkach-gastronomicznych.pdf

Social Media & Content Marketing Specialist

W Restaumatic zajmuje się tworzeniem contentu oraz moderacją profili w mediach społecznościowych. Współpracuje także z naszymi oddziałami zagranicznymi w zakresie zarządzania social mediami.