Czas oczekiwania na dostawę jedzenia: jak unikać kryzysów?

Oferowanie przez restauracje dostaw posiłków to dziś standard, który realizuje większość lokali gastronomicznych. Z tego powodu tak ważne jest solidne zaplanowanie całego tego procesu. Jak unikać problemów z dostawami jedzenia i z jakich rozwiązań korzystać? Podpowiadamy.

Dobry system dostaw jedzenia pozwoli uniknąć wielu kryzysów?

Systemy dostaw pozwalają na obliczanie orientacyjnego czasu oczekiwania na zamówienie, tworzenie i śledzenie kursów dostaw, sprawne nawigowanie kierowców, automatyczny odbiór płatności oraz raportowanie pracy dostarczających jedzenie pracowników. Rozwiązania dla gastronomii od Restaumatic pozwalają osiągnąć wymienione korzyści, a tym samym usprawnić dostawy jedzenia, zadbać o zadowolenie Klientów i oczywiście zwiększyć sprzedaż.

Mierz siły na zamiary

Poznanie dokładnych możliwości i mocy przerobowych swojej restauracji to klucz do uniknięcia problemów z dostawami jedzenia. Trzeba wiedzieć, od którego momentu możliwości lokalu nie pozwolą na odpowiednią obsługę klientów zamawiających jedzenie na dowóz. Należy przy tym brać pod uwagę czynniki związane z każdym etapem realizacji zamówienia – od kontroli ilości produktów w magazynie, przez liczbę personelu, aż po optymalizację czasu przejazdu dostawcy z jedzeniem. 

Planuj z wyprzedzeniem

Jednym z ważniejszych elementów prowadzenia restauracji jest odpowiednie planowanie działań. Tyczy się to także dokładnego zaplanowanie tego, jak efektywnie przebiegać powinien proces dostaw zamówień. Planując to, powinniśmy w szczególności uwzględniać:

 • wykorzystanie opisanych wyżej systemów dostaw jedzenia;
 • ilość posiadanych produktów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków w określonym czasie;
 • personel, jego doświadczenie oraz szybkość i efektywność jego pracy;
 • orientacyjny czas przygotowania i zapakowania poszczególnych dań;
 • średni czas przejazdu dostawcy w poszczególne rejony miasta. 

Stworzenie procedur

Kolejny element niezbędny w unikaniu problemu z dowozem jedzenia w restauracji to opracowanie procedur, które usystematyzują cały proces. Powinny one dotyczyć:

 • przypisania konkretnych obowiązków poszczególnym osobom personelu restauracji (np. przygotowywanie posiłków, ich pakowanie, wydawanie jedzenia dostawcy);
 • odpowiedniego wyszkolenia dostawców – może ono dotyczyć zarówno zdolności do sprawnego dojazdu w różnych obszarach miasta, jak i umiejętności odpowiedniego przechowywania oraz zabezpieczenia posiłków w samochodzie lub innym środku dostawy;
 • automatyzacji procesu dowozu jedzenia z wykorzystaniem technologii, takich jak: systemy dostaw.

Korzystaj z technologii 

Dokonując wyboru oprogramowania, należy kierować się przede wszystkim tym, aby było ono jak najlepiej dopasowane do potrzeb i specyfiki restauracji. Kupując system dostaw jedzenia, warto zaufać sprawdzonym oraz doświadczonym na rynku firmom, którzy cieszą się pozytywnymi opiniami klientów. 

Ucz się na błędach

Jednym z kluczy do osiągnięcia sukcesu w prowadzeniu każdego rodzaju biznesu jest umiejętność uczenia się na cudzych i własnych błędach. Dotyczy to również problemów z dowozem jedzenia. Wśród podstawowych i najczęstszych błędów związanych z dowozem jedzenia z restauracji można wymienić:

 • brak optymalizacji czasu dostawy;
 • niedostateczną liczbę pracowników;
 • niewystarczającą liczbę produktów;
 • niedostosowanie mocy przerobowej restauracji do zapotrzebowania klientów. 

W celu uniknięcia wystąpienia wymienionych błędów warto wyciągać wnioski i stale analizować to, co poszło nie tak i jak można uniknąć tego w przyszłości. 

Optymalizuj czas dostawy

Na optymalizację czasu dostawy składają się przede wszystkim takie logistyczne czynniki  jak: szybka lokalizacja punktu dostawy, wybór najlepszej trasy czy dostarczenie posiłków do kilku miejsc naraz. Właściwa optymalizacja może nie być łatwa, dlatego warto korzystać z rozwiązań technologicznych i stosować odpowiednie programy do dowozów dla restauracji. 

Oczekiwanie na dostawę – podsumowanie

Odpowiednie rozwiązywanie problemów z dostawami jedzenia to jeden z warunków sprawnego funkcjonowania każdej restauracji, oferującej dowóz posiłków. Aby nie dopuścić do kryzysów z tym związanych, należy znać moce przerobowe i możliwości swojego lokalu, planować wszelkie działania z wyprzedzeniem oraz korzystać z odpowiednich technologii. W przypadku wystąpienia problemów z dostawami nie warto się zniechęcać, a zamiast tego wyciągać wnioski i uczyć się na błędach – swoich lub konkurencji. 

Social Media Specialist

W Restaumatic zajmuję się tworzeniem contentu oraz moderacją profili w mediach społecznościowych. Współpracuje także z naszymi oddziałami zagranicznymi w zakresie zarządzania social mediami.