Cofnięcie koncesji na alkohol w restauracji – co robić?

Cofnięcie koncesji na alkohol w restauracji

Prowadząc własny lokal gastronomiczny, możemy zarabiać nie tylko na sprzedaży dań. Spore zyski wygenerujemy też ze sprzedaży napojów alkoholowych. W Polsce do legalnego prowadzenia restauracji, w której serwujemy napoje alkoholowe, potrzebujemy stosownej koncesji na sprzedaż detaliczną. W przeciwnym razie narażamy się na wysokie kary finansowe, a nawet karę pozbawienia wolności. Czy cofnięcie koncesji na alkohol w restauracji da się przywrócić? Kiedy powinniśmy ubiegać się w urzędzie o przyznanie koncesji na sprzedaż alkoholu w lokalu gastronomicznym? Wyjaśniamy.

Kiedy może zostać cofnięta koncesja na sprzedaż alkoholu?

Prowadzenie restauracji, w której są serwowane napoje alkoholowe, wiąże się z posiadaniem koncesji, zezwalającej na legalną sprzedaż piwa, wina czy napojów wysokoprocentowych bezpośrednio w lokalu.

Nawet jeśli mamy aktywną koncesję na alkohol, są pewne sytuacje, w których może dojść do jej cofnięcia. Sytuacje, w których urząd może wycofać uprawnienia restauratora to:

 • otrzymanie prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności koncesjonowanej,
 • niepodjęcie działalności objętej koncesją w terminie wyznaczonym przez urząd,
 • sprzedawanie napojów alkoholowych niezgodnie z przepisami,
 • wprowadzenie do sprzedaży alkohol pochodzący z nielegalnych źródeł,
 • zaprzestanie wykonywania działalności objętej koncesją na sprzedaż detaliczną alkoholu.
koncesja na alkohol
Zobacz, jak ją odzyskać?

Organy koncesyjne mogą też dokonać cofnięcia koncesji na alkohol dla lokalu gastronomicznego w takich sytuacjach, jak: rażące naruszenie warunków koncesji albo innych warunków wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej. Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu ma też miejsce, jeśli nasza działalność wpływa na bezpieczeństwo obywateli.

Szczegółowe przepisy dotyczące procedury cofnięcia koncesji na alkohol znajdziemy w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. [1]

Czym skutkuje utrata koncesji na alkohol?

Kiedy dopuścimy się naruszeń w swojej restauracji, musimy liczyć się z tym, że może dojść do cofnięcia koncesji na sprzedaż alkoholu w naszej restauracji. To spory problem, który powoduje, że obroty z biznesu mogą drastycznie się zmniejszyć.

Skutki cofnięcia koncesji na alkohol to:

 1. Brak możliwości sprzedaży napojów alkoholowych w lokalu – nie możemy wtedy podawać gościom na sali restauracyjnej trunków, które umilają czas i niekiedy zachęcają gości do zamawiania kolejnych potraw.
 2. Wysokie kary finansowe – zgodnie z art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi maksymalna kara za brak aktualnego zezwolenia na sprzedaż alkoholu może wynieść nawet do 720 tysięcy złotych. Dodatkowo sąd może wydać orzeczenie o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej. [2]
 3. Wysokie koszty obsługi prawnej – kiedy narazimy się na cofnięcie koncesji na alkohol, musimy nawiązać współpracę z kancelarią prawną, która pomoże nam w wyjściu z trudnej sytuacji i rozwiązaniu problemu z jak najmniejszymi konsekwencjami dla przedsiębiorstwa.
 4. Utrata reputacji lokalu i klientów – kiedy goście restauracji dowiedzą się, że straciliśmy koncesję na alkohol, prawdopodobnie nasza restauracja straci na wizerunku.
 5. Mniejsze przychody – to bezpośredni skutek cofnięcia koncesji na sprzedaż detaliczną alkoholu w restauracji. Przychody zmniejszą się też wtedy, kiedy nasza restauracja straci swoją reputację w wyniku cofnięcia koncesji przez urząd.

Istnieje wiele czynników, które negatywnie wpływają na lokal gastronomiczny w wyniku cofnięcia koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Jeśli dopuścimy się jakichkolwiek nieprawidłowości, musimy liczyć się z tym, że przestaniemy mieć możliwość sprzedaży alkoholu w naszym lokalu.

 skutki utraty koncesji na alkohol

Co zrobić z pozostałymi zapasami alkoholu?

Po utracie koncesji na sprzedaż alkoholu i w przypadku pozostałych zapasów alkoholu mamy możliwość wystąpienia o zezwolenie na wyprzedaż tych zapasów.

Szczegóły dotyczące tej procedury znajdziemy w art. 184 ust. 1 Ustawy, która umożliwia nam (po wygaśnięciu lub cofnięciu koncesji) wystąpienie do organu zezwalającego o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów alkoholowych jest wnoszona na rachunek gminy i wynosi:

 • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu​.

Termin na wyprzedaż określony w zezwoleniu nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia​. [3]

Ponowne wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Zgodnie z aktualnymi przepisami wynikającymi z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jeśli urząd cofnie nam koncesję na sprzedaż alkoholu, w wyniku upływu terminu ważności, wtedy musimy liczyć się z tym, że ponowny wniosek o wydanie pozwolenia złożymy dopiero po upływie 6 miesięcy od uprawomocnienia się wcześniejszej decyzji.

Co więcej, każdy przedsiębiorca jest zobligowany do tego, aby do 31 stycznia każdego roku składać oświadczenie o ilości sprzedanych rodzajów napojów alkoholowych. [4] Na tej podstawie obliczamy roczną opłatę za korzystanie z koncesji na alkohol w restauracji.

Trzy lata przerwy

Pamiętajmy, że jeśli cofnięto nam zezwolenie na sprzedaż alkoholu z powodu rażących naruszeń, możemy ubiegać się o ponowne pozwolenie dopiero po 3 latach od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu. [5] Niestety nie ma możliwości skrócenia tego terminu. Dodatkowo w razie cofnięcia koncesji na alkohol nie możemy ubiegać się o zwrot zapłaconej składki rocznej.

📞 Numer telefonu: +48 732-081-111
✉️ E-mail: contact@restaumatic.com
🔗 Facebook: https://www.facebook.com/Restaumatic


1 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19820350230, dostęp dnia 26.03.2024
2 https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/wychowanie-w-trzezwosci-i-przeciwdzialanie-alkoholizmowi-16791032/art-43, dostęp dnia 26.03.2024
3 https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/289, dostęp dnia 26.03.2024
4, 5 https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/280, dostęp dnia 26.03.2024

W Restaumatic zajmuję się zarządzaniem komunikacją marketingową i zespołem projektowym w obszarze UX, UI i SXO.