Umowa najmu lokalu gastronomicznego – na co zwracać uwagę?

Umowa najmu lokalu gastronomicznego - na co zwracać uwagę?

Do prowadzenia własnej restauracji lub innego punktu gastronomicznego potrzebujemy przede wszystkim odpowiednio dostosowanego lokalu. To podstawa, aby móc rozpocząć działalność w branży gastronomicznej. Umowa na wynajem lokalu to dobre rozwiązanie, jeśli nie mamy praw własności do nieruchomości, w której można prowadzić działalność gospodarczą. Jak powinna wyglądać prawidłowo sporządzona umowa wynajmu lokalu? Jakie dane musimy w niej zamieścić? Wyjaśniamy w artykule. 

Oznaczenie strony umowy

Zanim podpiszemy umowę najmu pomieszczenia dla lokalu gastronomicznego, musimy dokładnie przeanalizować warunki wskazane przez wynajmującego. W trakcie podpisywania dokumentów potrzebne są konkretne dane do umowy najmu, które obejmują informacje o wynajmującym i najemcy1.

Najemca

 • numer NIP, REGON, KRS,
 • nazwa firmy oraz dane osobowe właściciela,
 • adres, pod którym jest zarejestrowana działalność.

Wynajmujący

 • imię i nazwisko lub nazwa podmiotu gospodarczego,
 • opcjonalnie numer NIP, REGON i KRS, jeśli wynajmujący prowadzi działalność gospodarczą,
 • dokładny adres wynajmowanego lokalu.

W umowie musimy też wskazać na konkretny termin obowiązywania umowy, warunki odstąpienia od najmu lokalu wraz z ustaleniem okresu wypowiedzenia oraz sytuacje, w których wynajmujący może wypowiedzieć umowę.

Do umowy na wynajem lokalu potrzebne są też czytelne podpisy obu stron. Tak sporządzona dokumentacja jest zabezpieczeniem interesów zarówno wynajmującego, jak i najemcy, który zamierza otworzyć restaurację.

Prawo do dysponowania lokalem

Umowa wynajmu lokalu musi zostać uzupełniona o oświadczenia podmiotu wynajmującego o potwierdzeniu praw do dysponowania lokalem. W takim dokumencie musimy uwzględnić numer księgi wieczystej wynajmowanego lokalu. Stanowi to niezbędne zabezpieczenie. 

W przeciwnym razie mogłoby dojść do konieczności nagłego zamknięcia restauracji. Warto też wiedzieć, jakie błędy mogą prowadzić do upadku lokalu gastronomicznego. Jednym z nich może być nieprawidłowo sporządzona umowa wynajmu lokalu.

Jeśli wynajmujący ma pełnię praw do danego miejsca, nie musimy obawiać się o żadne konsekwencje lub ryzyko konieczności nagłego przeniesienia restauracji w inne miejsce. Jako załącznik do umowy najmu lokalu usługowego można dołączyć też akt własności nieruchomości.

Wnętrze małego bistro

Opisanie wynajmowanego lokalu

Kiedy szukamy sposobów, jak otworzyć własną restaurację, na pewno trafimy na informacje o możliwości wynajęcia lokalu pod gastronomię. To korzystne rozwiązanie, dzięki któremu ograniczymy koszty początkowe uruchomienia biznesu. Podpisując umowę najmu lokalu gastronomicznego, musimy zadbać o dokładny opis wynajmowanego lokalu. Najważniejsze kwestie do uwzględnienia w umowie to:

 • powierzchnia użytkowa,
 • liczba pomieszczeń,
 • wyposażenie lokalu, np. sprzęt zaplecza kuchennego, bar, stoły i krzesła na sali restauracyjnej,
 • media dostępne w lokalu, np. internet, telewizja.

Szczegółowy opis wynajmowanego lokalu pod restaurację jest kluczowy, aby po najemca wiedział, na jakie udogodnienia na początek może liczyć. Warto w umowie najmu pomieszczenia pod gastronomię uwzględnić nawet kolor ścian z zastrzeżeniem możliwości zmiany aranżacji. W ten sposób unikniemy zbędnych sporów na koniec umowy o wynajem lokalu.

Czas trwania umowy

Umowa najmu lokalu pod gastronomię może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony. Dokładnie oznaczenie daty najmu jest niezbędne, aby wynajmujący i najemca mogli dochodzić swoich roszczeń. Dla restauracji korzystniejsza będzie umowa na czas nieokreślony, chociażby ze względu na brak ryzyka, że nagle będziemy zmuszeni do zamknięcia lub przeniesienia biznesu w nowe miejsce.

Warunki wypowiedzenia umowy

W umowie najmu lokalu usługowego musimy też mieć informację o tym, jaki jest obowiązujący okres wypowiedzenia. Dokładne oznaczenie warunków wypowiedzenia umowy najmu pozwala uniknąć wielu sporów. To istotne równie wtedy, kiedy chcemy wypowiedzieć umowę wynajmującemu, a także wtedy, kiedy z jakiegoś powodu umowa zostanie nam wypowiedziana. W czasie trwania okresu wypowiedzenia mamy czas, aby zorganizować przeniesienie restauracji do nowego miejsca.

Czynsz i inne opłaty

Podpisując umowę najmu lokalu gastronomicznego, nie możemy pominąć kwestii wysokości kwoty odstępnego oraz miesięcznego czynszu wpłacanego na konto wynajmującego. W podpisywanej umowie musimy jasno wskazać informacje o:

 • formie płatności np. przelew albo gotówka,
 • kwotę czynszu,
 • formę rozliczenia eksploatacji lokalu, czyli np. rachunki za prąd, wodę i gaz.

Najemca jest zobowiązany do tego, aby przekazywać opłaty eksploatacyjne i kwotę czynszu zawsze w terminie pod rygorem odcięcia mediów, wypowiedzenia umowy lub ryzyka nałożenia kary administracyjnej.

Jeśli prowadzimy działalność gastronomiczną, możemy ograniczyć koszty obsługi klienta i realizacji dostaw. Wystarczy, że zainwestujemy w nowoczesny system do zarządzania restauracją RePOS od Restaumatic. Dzięki temu oprogramowaniu skutecznie poprawimy jakość i szybkość obsługi klientów, usprawnimy łańcuch dostaw i będziemy kompleksowo kontrolować pracę lokalu.

Właściciel restauracji wewnątrz lokalu gastronomicznego.

Kary umowne przewidziane w umowie

W umowie najmu lokalu pod gastronomię trzeba też jasno określić wysokość kar umownych. Obowiązkiem wynajmującego jest ustalenie z góry np. wartości procentowej kar za opóźnienia w uiszczaniu opłat eksploatacyjnych oraz czynszu. Kary umowne mogą dotyczyć też m.in. nieprzekazania w terminie lokalu do użytku przez najemcę. Ewentualne opłaty dotyczą także wykonywania niedozwolonych zmian w adaptacji lokalu, a także uszkodzeń, które nie zostały naprawione przez najemcę.

Waloryzacja czynszu

Zgodnie z Art. 358 Kodeksu Cywilnego wynajmujący ma pełne prawa do tego, aby dokonać waloryzacji wysokości czynszu ustalonego w umowie najmu lokalu2. Najemca na etapie podpisywania umowy wynajmu lokalu pod restaurację może negocjować z wynajmującym warunki waloryzacji kosztów, np. wskazać w umowie, że czynsz nie ulegnie podwyższeniu przez pierwsze 3 lata trwania umowy.

Nie zapominajmy też o tym, że wynajmowany lokal powinien spełniać wymogi sanepidu dla gastronomii. W umowie najmu lokalu można wskazać, kto odpowiada za kwestie formalne pozwalające na legalne prowadzenie działalności gastronomicznej.

Aby bezproblemowo i bezpiecznie prowadzić lokal gastronomiczny, musimy zadbać o szczegółowo opisaną umowę wynajmu lokalu. Jeśli do tego postawimy na rozwiązania dla restauratorów dostarczane przez Restaumatic – możemy komfortowo optymalizować czas pracy swoich pracowników, szybciej przetwarzać zamówienia w restauracji i zmniejszać koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

📞 Numer telefonu: +48 732-081-111
✉️ E-mail: contact@restaumatic.com
🔗 Facebook: https://www.facebook.com/Restaumatic


1 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010710733/U/D20010733Lj.pdf
2
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640160093

Social Media & Content Marketing Specialist

W Restaumatic zajmuje się tworzeniem contentu oraz moderacją profili w mediach społecznościowych. Współpracuje także z naszymi oddziałami zagranicznymi w zakresie zarządzania social mediami.